Urmărește-ne pe Facebook

Biserica unitariană (1796) Roşia Montană nr. 530

5.230 lei strânși din 7.200 lei actualizat la: 19.08.2018
  1. Campania 2018
  2. Descrierea clădirii
  3. Descrierea lucrărilor
  4. Campanii anterioare – rapoarte de activitate
  5. Galerie foto

1. Campania 2018
Cuantumul mic al fondurilor strânse în anii precedenți, în comparație cu necesitățile financiare (detalii aici – rapoarte de activitate 2014, 2015, 2016), precum și blocajul administrativ generat de lipsa reglementărilor urbanistice, nu au făcut posibilă intervenția generală planificată. Cu toate acestea, în campania 2017 am reușit să finalizăm lucrările urgente în regim de primă necesitate – introducerea unei centuri din beton armat la nivelul fundației și a unor centuri metalice sub nivelul cornișei. Detalii aici – raport de activitate 2017.

În campania 2018 propunem finalizarea lucrărilor de intervenție de primă necesitate la nivelul porticului (rerostuiri locale, refacere tencuială, cornișă, reparare șarpantă și învelitoare). Detalii aici – plan de activitate 2018.

2. Descrierea clădirii

O primă biserică unitariană, din lemn, a fost ridicată la 1568, urmată de un edificiu de zid incendiat la 1784 şi înlocuit de clădirea existentă şi astăzi, ridicată la 1796.

Arhitectura bisericii este impunătoare prin volumetria simplă, tăiată în suprafeţe întinse lipsite de orice decoraţie şi articulată într-o compoziţie echilibrată, dominată de verticala turnului. Şarpanta barocă a acestuia, în două registre, alături de cea a ediculului de acces de pe latura nord-estică, dau nota caracteristică monumentului.

Pe faţada de acces a turnului sunt montate două plăci epigrafe care atestă vechimea monumentului: prima este o inscripţie dedicatorie instalată cu prilejul renovării bisericii, în 1958: Ez a templom épült az EGY ISTEN / tiszteletére 1796-ban / javitatott 1958-ban [Această biserică a fost construită întru Dumnezeu Unul în 1796, renovată în 1958]; a doua consemnează doar data construirii clădirii actuale: A¯N 1796. Monumentalitatea sobră a spaţiului interior este temperată de elementele de mobilier istoric, dintre care remarcabile sunt amvonul şi orga (instalată la 1862).

Amplasat pe culmea unui mic deal, în zona centrală a aşezării, edificiul domină ansamblul Pieţei centrale şi iradiază asupra organizării spaţiale a întregii zone, afirmându-se ca element de valoare al structurii urbane. Împreună cu monumentele grupate în jurul său, aparţinând comunităţii unitariene – casa cantorului (nr. 390), casa parohială (nr. 391), casa clopotarului (nr. 553) – ilustrează o particularitate remarcabilă a structurii urbane a aşezării: organizarea în nuclee confesionale.

3. Descrierea lucrărilor

  • Starea de conservare la momentul începerii intervenției

Biserica a fost renovată ultima dată în anii ’90, când porţiuni extinse din tencuielile interioare şi exterioare, pe aproximativ o treime din înălţime, au fost înlocuite cu tencuieli cu ciment. Efectele cimentului în raport cu materialele şi sistemele de construcţie istorice, bine cunoscute de cei care se ocupă cu protejarea patrimoniului, nu s-au lăsat aşteptate: au apărut eflorescenţe de săruri, a crescut nivelul umidităţii ascensionale în ziduri, tencuielile şi-au pierdut aderenţa la zidărie şi în anumite porţiuni s-au desprins. Învelitoarea actuală, din tablă plană fălţuită, a fost instalată în anii ’60, înlocuind şindrila învelitorii istorice. Aceasta a constituit o schimbare importantă a imaginii arhitecturale autentice a clădirii, caracterizată până atunci de contrastul ferm, alb-negru, între suprafeţele văruite şi lemnul patinat de vreme. În ansamblu, aceste intervenţii relativ recente nu au provocat deteriorări majore, dar au condus la schimbarea cromaticii şi a texturii şi la o pierdere a calităţii artizanale a materialelor şi suprafeţelor.

Biserica păstrează tâmplăria istorică: uşi, ferestre, obloanele turnului clopotniţă. Aceste elemente necesită reparaţii curente şi, local, în cazul câtorva obloane, intervenţii de mai mare amploare, de reparare şi de înlocuire a unor elemente puternic degradate.

  • Scopul şi anvergura lucrărilor propuse prin Programul Adoptă o Casă

Lucrările de conservare şi restaurare prevăzute vizează reinstituirea unui echilibru – funcţional şi estetic – între părţile construcţiei, prin înlăturarea materialelor neadecvate (ciment, tablă plană) şi refacerea finisajelor tradiţionale (tencuieli de var-nisip, învelitoare din şindrilă).

Prin natura lor, lucrările sunt de anvergură moderată, fiind posibil în acest caz să se împlinească scopurile conservării şi punerii în valoare prin remedieri sau înlocuiri de finisaje şi lucrări restrânse de consolidare, la care se adaugă creşterea siguranţei şi confortului în utilizare prin modernizarea instalaţiilor (prize şi iluminat interior şi exterior; încălzire; paratrăsnet).

  • Lucrări realizate anterior includerii în Programul Adoptă o Casă

În anul 2011, în cadrul Școlii de Vară ARA, au fost realizate lucrări de înlăturare tencuielilor din mortar de ciment, au fost demarate lucrările de rerostuire cu mortar de var și au fost recondiționate o parte din obloanele ferestrelor turnului.

  • Capitolele de lucrări necesare identificate în momentul inlcuderii în Programul Adoptă o Casă
Intervenţii – capitole propuse pentru finanţare
I. Reparaţii la finisaje exterioare
1. – decapare executate în campania 2011
2. – curăţarea rosturilor cu scoaba executate în campania 2011
3. – rerostuire (reumplerea rosturilor) parţial executate în campania 2011 (50%)
4 – retencuire cu mortar var-nisip parţial executate în campania 2011 (10%)
5. – reparaţii – chituiri şi completări la tencuielile istorice
II. Recondiţionarea şi refacerea tâmplărilor istorice
1. – revizuirea tâmplăriilor existente
2. – reparaţii
3. – vopsitorii
III. Consolidarea structurală a porticului
IV. Înlocuirea învelitorii de tablă cu o învelitoarea istorică – şiţă
V. Instalaţii electrice, tehnice şi instalaţii de paratrăznet

Galerie

sursa descrierii: Roşia Montană – documente de arhitectură (I), Editura ARA, Bucureşti, 2010, p. 6.
releveu: Ileana Oprescu, Mugur Panaite, Alexandra Stoica (Şcoala de vară ARA, 2009), Roşia Montană – documente de arhitectură (I), Editura ARA, Bucureşti, 2010, pl. 13-19.
fotografii: ARA ■

Cum mă implic?