Biserica Unitariană (1796), Roşia Montană nr. 530

16.300 lei strânși din 17.990 lei actualizat la: 25.02.2024
 1. Campania 2024
 2. Descrierea clădirii
 3. Descrierea lucrărilor
 4. Campanii anterioare
 5. Galerie foto

1. Campania 2024
În Campania 2024 ne propunem să finalizăm tencuiala de pe fațada turnului dinspre acoperișul navei, care nu a putut fi finalizat în anul 2022. Detalii aici – plan de activitate 2024.

 

Fotografie istorică de la începutul secolului trecut.

2. Descrierea clădirii

O primă biserică unitariană, din lemn, a fost ridicată la 1568, urmată de un edificiu de zid incendiat la 1784 şi înlocuit de clădirea existentă şi astăzi, ridicată la 1796.

Arhitectura bisericii este impunătoare prin volumetria simplă, tăiată în suprafeţe întinse lipsite de orice decoraţie şi articulată într-o compoziţie echilibrată, dominată de verticala turnului. Şarpanta barocă a acestuia, în două registre, alături de cea a ediculului de acces de pe latura nord-estică, dau nota caracteristică monumentului.

Pe faţada de acces a turnului sunt montate două plăci epigrafe care atestă vechimea monumentului: prima este o inscripţie dedicatorie instalată cu prilejul renovării bisericii, în 1958: Ez a templom épült az EGY ISTEN / tiszteletére 1796-ban / javitatott 1958-ban [Această biserică a fost construită întru Dumnezeu Unul în 1796, renovată în 1958]; a doua consemnează doar data construirii clădirii actuale: A¯N 1796. Monumentalitatea sobră a spaţiului interior este temperată de elementele de mobilier istoric, dintre care remarcabile sunt amvonul şi orga (instalată la 1862).

Amplasat pe culmea unui mic deal, în zona centrală a aşezării, edificiul domină ansamblul Pieţei centrale şi iradiază asupra organizării spaţiale a întregii zone, afirmându-se ca element de valoare al structurii urbane. Împreună cu monumentele grupate în jurul său, aparţinând comunităţii unitariene – casa cantorului (nr. 390), casa parohială (nr. 391), casa clopotarului (nr. 553) – ilustrează o particularitate remarcabilă a structurii urbane a aşezării: organizarea în nuclee confesionale.

3. Descrierea lucrărilor

 • Starea de conservare la momentul începerii intervenției
  Biserica a fost renovată ultima dată în anii ’90, când porţiuni extinse din tencuielile interioare şi exterioare, pe aproximativ o treime din înălţime, au fost înlocuite cu tencuieli cu ciment. Efectele cimentului în raport cu materialele şi sistemele de construcţie istorice, bine cunoscute de cei care se ocupă cu protejarea patrimoniului, nu s-au lăsat aşteptate: au apărut eflorescenţe de săruri, a crescut nivelul umidităţii ascensionale în ziduri, tencuielile şi-au pierdut aderenţa la zidărie şi în anumite porţiuni s-au desprins. Învelitoarea actuală, din tablă plană fălţuită, a fost instalată în anii ’60, înlocuind şindrila învelitorii istorice. Aceasta a constituit o schimbare importantă a imaginii arhitecturale autentice a clădirii, caracterizată până atunci de contrastul ferm, alb-negru, între suprafeţele văruite şi lemnul patinat de vreme. În ansamblu, aceste intervenţii relativ recente nu au provocat deteriorări majore, dar au condus la schimbarea cromaticii şi a texturii şi la o pierdere a calităţii artizanale a materialelor şi suprafeţelor.
  Biserica păstrează tâmplăria istorică: uşi, ferestre, obloanele turnului clopotniţă. Aceste elemente necesită reparaţii curente şi, local, în cazul câtorva obloane, intervenţii de mai mare amploare, de reparare şi de înlocuire a unor elemente puternic degradate.
 • Scopul şi anvergura lucrărilor propuse prin Programul Adoptă o Casă
  Lucrările de conservare şi restaurare prevăzute vizează reinstituirea unui echilibru – funcţional şi estetic – între părţile construcţiei, prin înlăturarea materialelor neadecvate (ciment, tablă plană) şi refacerea finisajelor tradiţionale (tencuieli de var-nisip, învelitoare din şindrilă).
  Prin natura lor, lucrările sunt de anvergură moderată, fiind posibil în acest caz să se împlinească scopurile conservării şi punerii în valoare prin remedieri sau înlocuiri de finisaje şi lucrări restrânse de consolidare, la care se adaugă creşterea siguranţei şi confortului în utilizare prin modernizarea instalaţiilor (prize şi iluminat interior şi exterior; încălzire; paratrăsnet).
 • Lucrări realizate anterior includerii în Programul Adoptă o Casă
  În anul 2011, în cadrul Școlii de Vară ARA, au fost realizate lucrări de înlăturare tencuielilor din mortar de ciment, au fost demarate lucrările de rerostuire cu mortar de var și au fost recondiționate o parte din obloanele ferestrelor turnului.
 • Capitolele de lucrări necesare identificate în momentul includerii în Programul Adoptă o Casă
Intervenţii – capitole propuse pentru finanţare
I. Reparaţii la finisaje 
1. decapare executate în campania 2011
2. curăţarea rosturilor cu scoaba executate în campania 2011
3. rerostuire (reumplerea rosturilor) parţial executate în campania 2011 (50%)
4 retencuire cu mortar var-nisip parţial executate în campania 2011 (10%)
5. reparaţii – chituiri şi completări la tencuielile istorice
II. Recondiţionarea şi refacerea tâmplărilor istorice
1. revizuirea tâmplăriilor existente
2. reparaţii
3. vopsitorii
III. Consolidarea structurală a porticului
IV. Înlocuirea învelitorii de tablă cu o învelitoarea istorică – şiţă
V. Instalaţii electrice, termice şi instalaţii de paratrăsnet

4. Campanii anterioare

▷ Campania 2023
În Campania 2023 a fost finalizată restaurarea mesei de cult de către o echipă de restauratori de la BBU Restore – raport de activitate 2023.

▷ Campania 2022
În Campania 2022 nu au fost realizate lucrări prin Programul AoC. În schimb s-a derulat un amplu proiect de reparații ale interiorului și exteriorului bisericii. Au fost reparate majoritatea tencuielilor istorice exterioare și interioare, au fost curățate, chituite dalele pavajului interior, au fost montate jgheaburi și burlane, iar în curtea bisericii a fost realizat un pavaj din piatră între zona accesului pe parcel și intrările în biserică. Detalii aici.

▷ Campania 2021
În Campania 2021 nu au fost realizate lucrări. Evenimentele meteo extreme din zona Roșiei Montane de la mijlocul lunii iulie au provocat întârzierea lucrărilor din programul AoC, voluntarii și coordonatorii fiind implicați în oferirea ajutorului celor afectați de inundații. După acest moment, lucrările la Lapidarium au devenit prioritare, fiind necesară realizarea acestora înainte de venirea iernii.

▷ Campania 2020
În Campania 2020 am eliberat aproximativ jumătate din finisajele cu de tencuieli din mortar de ciment și am reintrodus tencuieli din mortar de var-nisip care să contribuie la eliminarea umidității excesive din ziduri. Detalii aici – raport de activitate 2020.

▷ Campania 2019
În Campania 2019 nu am inițiat lucrările programate la Biserica unitariană. Lucrările de urgență necesare pe alte șantiere, în special la Casa parohială greco-catolică, au necesitat redistribuirea eforturilor, inclusiv financiare, în această direcție. Detalii aici – raport de activitate 2019.

▷ Campania 2018
În acest an am înlocuit împreună cu meșterii șindrilari din localitatea Horea învelitorea degradată din tablă cu o învelitoare tradițională, din șindrilă. Lucrările ample de consolidare din Campania 2017 au fost urmate în acest an de consolidări, completări la nivelul zidăriei deteriorate, rerostuiri și refacerea tencuielii și profilaturilor zonelor ample afectate puternic de dislocări. În paralel cu lucrările urgente menționate, la inițiativa unui localnic, Adrian Petri, proprietarul Casei Petri din Roșia Montană ( vezi Casă cu influențe urbane (sec. XVII, 1870-1890, post 1935, Roșia Montană, nr. 331A, inclusă în Programul Adoptă o Casă), ne-a propus să amenajăm cu minime intervenții interiorul turnului bisericii unitariene în scopul introducerii sale în cadrul tururilor ghidate oferite de localnici. Au fost consolidate planșeele prin dublarea cu scândură, au fost introduse instalații de iluminat, materialele expoziționale, au fost recondiționate tâmplăriile existente sau au fost reconstituite cele dispărute. Detalii aici – raport de activitate 2018.

▷ Campania 2017
În campania 2017 am reușit să finalizăm lucrările urgente în regim de primă necesitate – introducerea unei centuri din beton armat la nivelul fundației și a unor centuri metalice sub nivelul cornișei. Detalii aici – raport de activitate 2017.

▷ Campaniile 2015-2016
Cuantumul mic al fondurilor strânse în anii precedenți, în comparație cu necesitățile financiare), precum și blocajul administrativ generat de lipsa reglementărilor urbanistice, nu au făcut posibilă intervenția generală planificată. Detalii aici – raport de activitate 2015; raport de activitate 2016.

▷ Campania 2014
Fondurile acumulate au permis realizarea doar a activității de proiectare necesare autorizării intervenției, care va fi etapizată din cauza blocajului administrativ în două etape: intervenții de urgență la nivelul porticului și intervenții de conservare-restaurare a întregii biserici în momentul în care vor fi operabile reglementările urbanistice ale localității. Detalii aici – raport de activitate 2014.

▷ Campaniile 2012-2013
În cele două campanii au fost realizate lucrări de eliminare a tencuielii exterioare din mortar de ciment care a cauzat acumulări mari de umiditate în zidărie. După rerostuirea zidăriei, a fost aplicat un prim strat de tencuială tradițională (de sacrificiu) din mortar de var-nisip. Detalii aici – raport de activitate 2012; raport de activitate 2013.

5. Galerie foto

Cum mă implic?