Like us on Facebook

Unitarian Church (1796), Roşia Montană no. 530

5.230 lei raised from 7.200 lei last updated: 19.08.2018

Only available in Romanian

Descriere

O primă biserică unitariană, din lemn, a fost ridicată la 1568, urmată de un edificiu de zid incendiat la 1784 şi înlocuit de clădirea existentă şi astăzi, ridicată la 1796.

Arhitectura bisericii este impunătoare prin volumetria simplă, tăiată în suprafeţe întinse lipsite de orice decoraţie şi articulată într-o compoziţie echilibrată, dominată de verticala turnului. Şarpanta barocă a acestuia, în două registre, alături de cea a ediculului de acces de pe latura nord-estică, dau nota caracteristică monumentului.

Pe faţada de acces a turnului sunt montate două plăci epigrafe care atestă vechimea monumentului: prima este o inscripţie dedicatorie instalată cu prilejul renovării bisericii, în 1958: Ez a templom épült az EGY ISTEN / tiszteletére 1796-ban / javitatott 1958-ban [Această biserică a fost construită întru Dumnezeu Unul în 1796, renovată în 1958]; a doua consemnează doar data construirii clădirii actuale: A¯N 1796. Monumentalitatea sobră a spaţiului interior este temperată de elementele de mobilier istoric, dintre care remarcabile sunt amvonul şi orga (instalată la 1862).

Amplasat pe culmea unui mic deal, în zona centrală a aşezării, edificiul domină ansamblul Pieţei centrale şi iradiază asupra organizării spaţiale a întregii zone, afirmându-se ca element de valoare al structurii urbane. Împreună cu monumentele grupate în jurul său, aparţinând comunităţii unitariene – casa cantorului (nr. 390), casa parohială (nr. 391), casa clopotarului (nr. 553) – ilustrează o particularitate remarcabilă a structurii urbane a aşezării: organizarea în nuclee confesionale.

Galerie

sursa descrierii: Roşia Montană – documente de arhitectură (I), Editura ARA, Bucureşti, 2010, p. 6.releveu: Ileana Oprescu, Mugur Panaite, Alexandra Stoica (Şcoala de vară ARA, 2009), Roşia Montană – documente de arhitectură (I), Editura ARA, Bucureşti, 2010, pl. 13-19.

fotografii: ARA ■

Starea de conservare

Biserica a fost renovată ultima dată în anii ’90, când porţiuni extinse din tencuielile interioare şi exterioare, pe aproximativ o treime din înălţime, au fost înlocuite cu tencuieli cu ciment. Efectele cimentului în raport cu materialele şi sistemele de construcţie istorice, bine cunoscute de cei care se ocupă cu protejarea patrimoniului, nu s-au lăsat aşteptate: au apărut eflorescenţe de săruri, a crescut nivelul umidităţii ascensionale în ziduri, tencuielile şi-au pierdut aderenţa la zidărie şi în anumite porţiuni s-au desprins. Învelitoarea actuală, din tablă plană fălţuită, a fost instalată în anii ’60, înlocuind şindrila învelitorii istorice. Aceasta a constituit o schimbare importantă a imaginii arhitecturale autentice a clădirii, caracterizată până atunci de contrastul ferm, alb-negru, între suprafeţele văruite şi lemnul patinat de vreme.

În ansamblu, aceste intervenţii relativ recente nu au provocat deteriorări majore, dar au condus la schimbarea cromaticii şi a texturii şi la o pierdere a calităţii artizanale a materialelor şi suprafeţelor.

Biserica păstrează tâmplăria istorică: uşi, ferestre, obloanele turnului clopotniţă. Aceste elemente necesită reparaţii curente şi, local, în cazul câtorva obloane, intervenţii de mai mare amploare, de reparare şi de înlocuire a unor elemente puternic degradate.

Scopul şi anvergura lucrărilor propuse

Lucrările de conservare şi restaurare prevăzute vizează reinstituirea unui echilibru – funcţional şi estetic – între părţile construcţiei, prin înlăturarea materialelor neadecvate (ciment, tablă plană) şi refacerea finisajelor tradiţionale (tencuieli de var-nisip, învelitoare din şindrilă).

Prin natura lor, lucrările sunt de anvergură moderată, fiind posibil în acest caz să se împlinească scopurile conservării şi punerii în valoare prin remedieri sau înlocuiri de finisaje şi lucrări restrânse de consolidare, la care se adaugă creşterea siguranţei şi confortului în utilizare prin modernizarea instalaţiilor (prize şi iluminat interior şi exterior; încălzire; paratrăsnet).

Intervenţii – capitole propuse pentru finanţare
lucrări observaţii
I. Reparaţii la finisaje exterioare
1. – decapare executate în campania 2011
2. – curăţarea rosturilor cu scoaba executate în campania 2011
3. – rerostuire (reumplerea rosturilor) parţial executate în campania 2011 (50%)
4 – retencuire cu mortar var-nisip parţial executate în campania 2011 (10%)
5. – reparaţii – chituiri şi completări la tencuielile istorice
II. Recondiţionarea şi refacerea tâmplărilor istorice
1. – revizuirea tâmplăriilor existente
2. – reparaţii
3. – vopsitorii
III. Consolidarea structurală a porticului – proiectare
Necesar finanţare, forţă de muncă, materiale
materiale

cost

observaţii
1. var (+ transport) – cca. 2000 kg (şi pentru lucrări viitoare)

3000

2. nisip (+ transport) – cca. 10 t (şi pentru lucrări viitoare)

1400

3. materiale eelctrice pentru mutarea branşamentului în portic

2000

manoperă

cost

observaţii
1. muncitori specializaţi – 2 persoane – 1 lună – 3000 + impozit, CAS, şomaj, sănătate

5500

2. muncitori necalificaţi (voluntari) – 10 persoane – 1 lună

0

3. studii geotehnice, expertiză pentru stabilirea soluţiei de consolidare a porticului

2000

Cost TOTAL intervenţii I, II, III

12400

intervenţii generale necesare în continuare
lucrări observaţii
III. Consolidarea structurală a porticului
IV. Înlocuirea învelitorii de tablă cu o învelitoarea istorică – şiţă
V. Instalaţii electrice, tehnice şi instalaţii de paratrăznet

How do I get involved?