Casă cu influențe urbane (sec. XVII, 1870-1890, post 1935), Roșia Montană, nr. 331A

  1. Descrierea clădirii
  2. Campanii anterioare
  3. Galerie

 

1. Descrierea clădirii331A_2

Construcția în forma conservată datează din anul 1935 când este reconstruit etajul și acoperișul. În forma anterioară construcția avea elemente arhitecturale specifice perioadei de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul sec. XX: fronton în zona centrală a fațadei, acoperiș în două ape, modenatură arhitecturală, decoraţii în lemn la şarpantă. Din perioada anterioară datează probabil parterul care păstrează urmele sistemului de acoperire – boltă a vela.

Clădirea este importantă pentru patrimoniul local de la Roșia Montană şi prin funcţiunile pe care le-a asigurat succesiv – spitalul localității, agenţie bancară, cinematograf.

Casa este înscrisă în Lista monumentelor istorice a judeţului Alba, cod AB-II-m-B-00285.

2. Campanii anterioare
Lucrări reduse ca amploare au fost realizate la această construcție încă de la începutul Programului AoC (curățare mortare de ciment, rerosturi cu mortar de var, tencuieli locale), iar din anul 2015, prin grija beneficiarului, au fost realizate lucrările de amenajare a spațiilor de cazare pentru turiști. Anterior, prin Programul AoC a fost realizat un proiect de intervenție, studii și expertize de fundamentare, însă blocajul administrativ (lipsa PUG, PUZ) nu a permis să avansăm în această direcție.

În Campania 2022 nu au fost realizate lucrări prin Programul AoC. Construcția a fost subiectul unui proiect de reparații a acoperișului (șindrilă), tencuielilor exterioare și împrejmuirii. Detalii aici.

3. Galerie – în acest moment, prin grija proprietarului, casa funcționează ca pensiune.

_________________________


*** Beneficiarul intenționează să realizeze documentațiile necesare pentru extinderea suprafeței pensiunii prin amenajarea podului. În urmă cu câțiva ani (2015) s-a dorit realizarea acestor lucrări, însă blocajul administrativ – lipsa reglementărilor urbanistice funcționale (PUG, PUZ) – nu a permis depunerea documentației. În prezent, legea construcțiilor permite realizarea lucrărilor la monumente istorice, fără modificarea amprentei la sol și a volumului, chiar în absența reglementărilor urbanistice.

Cum mă implic?