Urmărește-ne pe Facebook

Casă tradiţională (sec. XIX) Ţarina, Roşia Montană, nr. 1248

 

  1. Descrierea clădirii
  2. Descrierea lucrărilor
  3. Campanii anterioare
  4. Galerie foto


1. Descrierea clădirii

Un exemplu reprezentativ de locuinţă tradiţională din zona preponderent rurală din periferia târgului minier şi împrejurimi, casa nr. 1248 este construită spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi are structura spaţială şi funcţională obişnuită pentru zonă: nivelul locuibil alcătuit din două încăperi accesibile prin târnaţ şi o anexă – bucătărie – adosată unei laturi a casei. Acest nivel principal se ridică peste o pivniţă care preia panta terenului, mărginită de un perete de faţadă dispus chiar la stradă şi cu ceilalţi pereţi îngropaţi în pantă.
Sistemul constructiv este şi el specific local, reprezentând o variantă locală a unei soluţii cu largă răspândire în zona Apusenilor. Astfel, sistemul Blockbau, cu pereţii alcătuiţi din bârne dispuse în cununi orizontale este aplicat aici într-o variantă cu reminiscenţe urbane: bârnele sunt toate cioplite în patru feţe şi încheiate la colţuri în coadă de rândunică, în sistemul numit „nemţesc”. Pereţii pivniţei sunt realizaţi din zidărie de piatră legată cu mortar de var. Acoperişul este cu şarpantă în patru ape repezi, cu învelitoare de şindrilă, astăzi ascunsă de tabla montată direct peste vechea învelitoare.

2. Descrierea lucrărilor

  • Starea de conservare la momentul începerii intervenției

Casa nu a fost locuită mult timp, iar lipsa lucrărilor de întreţinere curente a condus la afectarea stării generale a construcţiei, cu deteriorări severe în anumite părţi ale şarpantei (deja prăbuşită în zone anexei), la planşeul de peste pivniţă (prăbuşit), la zidul lateral al pivniței (prăbușit), la bolta pivniţei (prăbuşită). Zidul dinspre stradă al pivniţei era şi el dislocat în zona colţului din vale.

  • Scopul şi anvergura lucrărilor propuse prin Programul Adoptă o Casă

Lucrările propuse urmăresc salvarea şi restaurarea casei, precum şi repunerea sa în funcţiune prin adaptarea la cerinţele actuale în privinţa gradului de dotare cu utilităţi (alimentare cu apă, energie electrică). Casa oferă spaţiile necesare pentru birourile Asociaţiei Alburnus Maior (la nivelul principal), și poate oferi spaţii de cazare (în pod) pentru voluntarii programului Adoptă o Casă. Astfel, clădirea va fi introdusă într-un circuit public, în beneficiul general al comunităţii locale şi al publicului larg.

  • Capitolele de lucrări necesare identificate în momentul inlcuderii în Programul Adoptă o Casă
I. Lucrări de punere în siguranţă a construcţiei, organizare de şantier
1. – pregătirea şantierului, sprijiniri temporare, schele, realizarea gropii de var, varniţei etc
2. – eliberarea interiorului construcţiei de sarcinile induse în ziduri de elementele structurale prăbuşite – grinzi, căpriori, învelitoare
3. – eliberarea curţii de vegetaţia spontană
4. – demontarea şi înregistrarea elementelor prăbuşite (grinzi, căpriori, învelitoare) sau şi-au pierdut coerenţa structurală
5. – rezidirea locală a zidului de piatră al pivniţei
6. – sprijinirea elementelor structurale şi protejarea (acoperirea provizorie) până la următoarea etapă
II. Remontarea pereţilor, grinzilor, şarpantei
III. Refacerea învelitorii din şindrilă pe suport (astereală) din scândură; introducerea hidroizolaţiei, termoizolaţiei
IV. Refuncţionalizare prin introducerea unei băi şi amenajarea unei bucătării şi a unui spaţiu de luat masa (anexă). Realizarea unei circulaţii verticale pentru utilizarea podului.
1. – realizarea unei băi, a unei bucătării şi a unui loc de luat masa în anexă
V. Repararea sau realizarea finisajelortâmplării recondiţionate
1. – tencuieli interioare
2. – recondiţionarea tâmplăriilor
3. – tâmplării noi după modelele conservate
VI. Amenajare interioară
1. – mobilier depozitare – pivniţă
2. – mobilier birou, cameră de prmire – parter
3. – mobilier bucătărie – parter
4. – mobilier dormitor – pod
VII. Integrarea podului în circuitul funcțional
1. – introducerea unei circulaţii verticale (scară) spre pod
2. introducerea termoizolației și a închiderii din scândură
3. pardoseală din scândură

3. Campanii 
Campania 2017 – raport de activitate
Campania Adoptă o Casă 2016 – raport de activitate
Campania Adoptă o Casă 2015 – Raport de activitate
Campania Adoptă o Casă 2014 – Raport de activitate
Campania Adoptă o Casă 2013 – Raport de activitate
Campania Adoptă o Casă 2012 – Raport de activitate

4. Galerie

Cum mă implic?