FINALIZAT: Casa parohială greco-catolică (sec. XVIII, 1854), Roșia Montană, nr. 137

 

  1. Descrierea clădirii
  2. Campanii Adoptă o Casă
  3. Galerie foto


UPDATE: 
În anul 2020, Institutul Național al Patrimoniului (INP) a reluat demersurile pentru restaurarea ansamblului casei parohiale, inclusă din 2016 în Planul Național de Restaurare (PNR). Proiectul tehnic de restaurare, întocmit pe parcursul anului 2019, a fost pus la dispoziția Institutului Național al Patrimoniului.

_____________________

1. Descrierea clădirii

Construcția în forma anterioară transformării recente datează din anul 1854, când Simion Balint (1818-1880) construiește casa și anexele. Casa parohială extinde probabil o construcție anterioară din care a fost păstrată pivnița și una dintre încăperi. Aceasta conservă un sistem de acoperire special – boltă cu penetrații.
Casa parohială se înscrie în tipologia construcțiilor tradiționale, cu târnaț, însă are o schemă funcțională mai complexă, determinată de transformările istorice.
Faţada dinspre stradă păstra până în urmă cu cinci ani bosaje de tencuială pe colţuri, pilaştri plaţi, cu baze şi cornişe, solbanc continuu; cornişă puternică, ancadramente profilate. Din păcate, au fost acoperite total cu lambriu de PVC. Această operațiune a afectat masiv decorația istorică.
Pe faţada laterală este fixată o placă memorială de marmură, cu inscripţie: „S-a redicatu aceste case parochiale / la anul 1854 prin stăruinţa şi intervenirea parochului şi protopopului/ SIMEON cav(aler) de BALINTH/Ne sis posteritas ingrata!”.

Casa este înscrisă în Lista monumentelor istorice a judeţului Alba, cod AB-II-m-B-00269.

2. Campanii Adoptă o casă

>> Campania 2019
În campania 2019, având alături Parohia Greco-catolică din Roșia Montană, am demarat lucrările de urgență pentru corpul anexă. Acestea au presupus rezidiri locale ale zidăriilor dislocate, rerostuirea și completarea zidăriei și introducerea unei șarpante istorice în locul celei recente, improvizată și puternic degradată. Peste nivelul zidăriei consolidate, am introdus o grindă compusă, peste care a fost amplasat planșeul traditional – grindă lângă grindă – , care la rândul său susține o șarpantă dulgherească, cu îmbinări tradiționale. Peste căpriori a fost montată astereala și folia de protecție.
Starea de conservare a casei parohiale fiind destul de gravă, am realizat un proiect complex de restaurare al întregului ansamblu, format din casa parohială și cele două anexe istorice. Detalii aici – raport de activitate 2019.

>> În campaniile anterioare anului 2019 a fost înlăturat lambriul din PVC și a fost degajat molozul și pământul acumulat de-a lungul soclului, prilej cu care a au fost realizate mai multe sondaje stratigrafice preliminare de parament. În paralel cu lucrările de mică amploare menționate, a fost realizat studiul geotehnic și documentația topografică. Detalii aici – raport de activitate 2014; raport de activitate 2015.

În anul 2016, Parohia Greco-Catolică din Roșia Montană, proprietara casei parohiale, a solicitat includerea construcției în cadrul Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR). În urma selecției propunerilor primite, Institutul Național al Patrimoniului a inclus Casa parohială greco-catolică în lista imobilelor care vor fi finanțate în cadrul PNR. Detalii aici – http://patrimoniu.gov.ro/images/PNR_Rezultate-comisie.pdf. Proiectele, studiile și expertizele deja realizate au fost puse la dispoziția Institutului Național al Patrimoniului pentru finalizarea proiectului de intervenție. Detalii aici – raport de activitate 2016. 
Dificultățile administrative au făcut ca intervenția prin PNR să întârzie. Până la deblocarea situației, Asociația ARA prin programul Adoptă o Casă a revenit la planul de intervenție inițial. 

3. Galerie foto – lucrări realizate în cadrul programului Adoptă o Casă

Cum mă implic?