Urmărește-ne pe Facebook

Casa parohială greco-catolică (sec. XVIII, 1854), Roșia Montană, nr. 137

  1. Descrierea clădirii
  2. Campanii Adoptă o Casă
  3. Galerie foto

1. Descrierea clădirii

Construcția în forma anterioară transformării recente datează din anul 1854, când Simion Balint (1818-1880) construiește casa și anexele. Casa parohială extinde probabil o construcție anterioară din care a fost păstrată pivnița și una dintre încăperi. Aceasta care conservă un sistem de acoperire special – boltă cu penetrații.
Casa parohială se înscrie în tipologia construcțiilor tradiționale, cu târnaț, însă are o schemă funcțională mai complexă, determinată de transformările istorice.
Faţada dinspre stradă păstra până în urmă cu cinci ani bosaje de tencuială pe colţuri, pilaştri plaţi, cu baze şi cornişe, solbanc continuu; cornişă puternică, ancadramente profilate. Din păcate, au fost acoperite total cu lambriu de PVC. Această operațiune a afectat masiv decorația istorică.
Pe faţada laterală este fixată o placă memorială de marmură, cu inscripţie: „S-a redicatu aceste case parochiale / la anul 1854 prin stăruinţa şi intervenirea parochului şi protopopului/ SIMEON cav(aler) de BALINTH/Ne sis posteritas ingrata!”.

Casa este înscrisă în Lista monumentelor istorice a judeţului Alba, cod AB-II-m-B-00269.

2. Campanii Adoptă o casă

În campaniile anterioare a fost înlăturat lambriul din PVC și a fost degajat molozul și pământul acumulat de-a lungul soclului, prilej cu care a au fost realizate mai multe sondaje stratigrafice preliminare de parament. În paralel cu lucrările de mică amploare menționate, a fost realizat studiul geotehnic și documentația topografică. Detalii aici – raport de activitate 2014; raport de activitate 2015.

În anul 2016, Parohia Greco-Catolică din Roșia Montană, proprietara casei parohiale, a solicitat includerea construcției în cadrul Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR). În urma selecției propunerilor primite, Institutul Național al Patrimoniului a inclus Casa parohială greco-catolică în lista imobilelor care vor fi finanțate în cadrul PNR. Detalii aici – http://patrimoniu.gov.ro/images/PNR_Rezultate-comisie.pdf. Proiectele, studiile și expertizele deja realizate au fost puse la dispoziția Institutului Național al Patrimoniului pentru finalizarea proiectului de intervenție. Detalii aici – raport de activitate 2016.

3. Galerie foto – lucrări realizate în cadrul programului Adoptă o Casă

Cum mă implic?