Despre Roșia Montană

Roşia Montană este unul dintre cele mai importante şi cunoscute situri istorice din România. Cele 50 de monumente istorice clasate, dintre care 7 desemnate ca monumente de valoare naţională şi universală, numeroasele construcţii şi amenajări istorice valoroase conservate, precum şi cadrul natural şi istoric special descriu în context naţional şi universal unicitatea patrimoniului cultural al Roşiei Montane.

Vă invităm să parcurgeţi în continuare studii şi articole referitoare la valoarea componentelor esenţiale ale sitului, necesare unei aprecieri corecte a sitului Roşia Montană şi înţelegerii importanţei protejării sale urgente.

Cum mă implic?