Urmărește-ne pe Facebook

Înscripția romană din fațada casei din Piaţa centrală (nr. 321)

Un element valoros pentru fenomenul arhitectural de la Roşia Montană, regăsit şi la această casă, este „expunerea” în faţadele dinspre stradă ale clădirilor a unor blocuri din piatră: stele funerare, inscripţii, altare de cult, fragmente arhitecturale. Aceste piese erau recuperate din construcţii sau amenajări romane.

În 1939, la construirea casei, în faţada dinspre Piaţă este zidită o spolie romană care fusese descoperită în zona Ţarina – un altar votiv cu inscripţie: Apollini / Aug(usto) sac(rum) / Panes N /[o]-setis / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) [1]

Această era o închinare zeului Apollo Augustul făcută de către ilirul Panes, (fiul) lui Noset –, mărturie a supravieţuirii până în perioadă interbelică a acestui mod special de proiectare în prezent a trecutului. Un al doilea fragment epigraf roman – o lespede votivă cu inscripţia Dassius [______] / Deanae [______] / et conle [______] – se găsea încastrat în pavajul curţii, ilustrând un alt mod, pur funcţional, de reutilizare a materialului litic roman.

Astfel de exemple subzistă încă la mai multe case din zona centrală a Roşiei Montane (ex. casele 342, 391, 409).
Ceea ce este expus azi în fațada casei este o copie realizată în 2014 prin programul Adoptă o Casă.

Mai multe detalii despre casa din Piața Centrală nr. 321 găsiți aici.

 

 

Cum mă implic?