Notă de fundamentare privind valoarea universală a sitului Roşia Montană (Asociaţia ARA)

Acest document însoțește și fundamentează cererea de înscriere a peisajului minier de la Roşia Montană în Lista Indicativă a României a monumentelor istorice cu valoare excepţională propuse a fi înscrise pe Lista Patrimoniului Cultural Mondial al UNESCO – solicitare depusă la Ministerul Culturii şi Patrimoniulu Naţioanla în 11.06.2009 şi redepusă în 27.04.2010. Atât cererea cât și nota de fundamentare sunt realizate de Asociația Arhitectură. Restaurare. Arheologie.

Vă invităm să îl consultaţi aici în forma în care a fost el supus atenţiei Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Cum mă implic?