FINALIZAT: Locuinţă minerească (sec. XIX), Roşia Montană, nr. 475

 1. Intervenție finalizată.
 2. Descrierea clădirii
 3. Descrierea lucrărilor
 4. Campanii anterioare
 5. Galerie foto

1. Intervenție finalizată
În campania 2022 nu au fost realizate lucrări prin Programul Adoptă o Casă. Construcția a fost subiectul unui proiect de reparații pentru acoperiș (țiglă trasă model istoric), tencuieli exterioare, anexe și împrejmuiri. Detalii aici.

2. Descrierea clădirii

Casa se înscrie într-o categorie aparte, caracterizată prin dispunerea înşiruită de-a lungul uliţei a corpurilor de construcţie – casa de locuit legată printr-un gard opac în care se deschide o poartă pietonală de un şir de anexe compus din cuptor, bucătărie, atelier, magazie şi coteţe. Corpul locuinţei este şi el alcătuit prin alăturarea organică a trei volume care se retrag succesiv faţă de linia uliţei, preluând în acelaşi timp panta tot mai abruptă a terenului. Această dispoziţie adiţională a dat naştere unui front continuu spre stradă, o configuraţie comună în zona centrală a aşezării, dar excepţională la periferie.

475_daniel.vrabioiu.ro

Gospodăria este amenajată pe o mică terasă susţinută de ziduri de sprijin, în partea superioară a unui versant cu pantă repede, într-un punct care oferă o deschidere spectaculoasă spre întreaga Vale a Roşiei. Din îmbinarea particularităţilor topografice, urbanistice şi arhitecturale a rezultat o compoziţie cu valenţe scenografice deosebite.

475Contextul construit al casei, alcătuit preponderent din clădiri istorice – între care unele de mare valoare, în cazul casei nr. 482 recunoscută şi prin înscrierea în Lista Monumentelor Istorice – este în pericol să piardă cea mai importantă piesă, casa nr. 476, o clădire impozantă separată de stradă printr-o poartă de zidărie încheiată în arc. Aşezate pe laturi opuse ale străzii, cele două case exprimă într-o configuraţie remarcabilă unul dintre aspectele proprii construirii tradiţionale de la Roşia Montană: împrumuturile permanente din arhitectura de factură urbană.

3. Descrierea lucrărilor

  • Starea de conservare la momentul începerii intervenției
   Construcția nu a fost utilizată de mai bine de 20 de ani. Starea de conservare generală este precară. Construcția principală are majoritatea tălpilor de lemn putrezite. Alte zone (anexele adosate) sunt mai grav afectate, fiind în pericol de prăbușire. De asemenea, soclurile și zidăria zonei cu demisol sunt degradate prin spălarea mortarului de vor. Învelitoarea nu mai îndeplinește local funcția, iar sistemul de pluviale este în totalitate degradat. La nivelul anexelor, starea de conservare este și mai gravă: spațiul acoperit al anexei cuptorului este în pericol de prăbușire, învelitoarea din țiglă lipsește în proporție mare, iar anexa monocelulară adosată grupului de anexe este în pericol de colaps.
  • Scopul şi anvergura lucrărilor propuse
   Lucrările vizează reabilitarea locuinței și a seriei de anexe distribuite de-a lungul limitei de proprietate. Imobilul, compus din locuință și anexe necesită lucrări ample de conservare-restaurare și de reabilitare prin introducerea dotărilor, însă poate fi utilizat atât ca spațiu de cazare (locuință), precum și ca spațiu pentru desfășurarea unor activități meșteșugărești – ateliere (anexe)
  • Capitolele de lucrări necesare identificate în momentul inlcuderii în Programul Adoptă o Casă
Lucrări
I. Realizarea proiectului  de intervenție
II. Intervenții de urgență – sprijiniri, eșafodaje, învelitori provizorii
III. Consolidarea terenului, fundațiilor construcțiilor
IV. Înlocuirea elementelor degradate ale pereților de lemn
– înlocuire tălpi casă, anexe
– înlocuire elemente de elevație casă, anexe
– demontare/remontare anexa monocelulară
V. Revizuire planșee din lemn – parter/demisol
VI. Revizuire/înlocuire/îmbunătățire termică tâmplării
VII. Schimbare/revizuire învelitori
– revizuire învelitori țiglă casă/anexe
– învelitoare șindrilă anexe
– înlocuire sistem pluviale / sistematizare
VIII. Introducere utilități
– branșament apă curentă
– canalizare – microstație de epurare ecologică
– amenajare baie/bucătărie în corpurile anexate construcției principale
IX. Introducere funcțiuni/ateliere în anexe
X. Refacere/restaurare delimitare
– înlocuirea delimitării metalice cu o delimitare tradițională
– restaurarea porții de acces

4. Campanii anterioare
▷ Campania 2022
În campania 2022 nu au fost realizate lucrări prin Programul Adoptă o Casă. Construcția a fost subiectul unui proiect de reparații pentru acoperiș (țiglă trasă model istoric), tencuieli exterioare, anexe și împrejmuiri. Detalii aici.
▷ Campania 2021
În Campania 2021 au fost montate zidurle din lemn ale anexei, șarpanta și suportul învelitorii. Pereții au fost pregătiți pentru a fi tencuiți, prin montarea armăturii din ramuri despicate de alun („cercuială”). Detalii aici – raport de activitate 2021.
Campania 2020
În Campania 2020 au fost confecționate elementele din lemn pentru realizarea pereților anexei pentru grupul sanitar și au fost pozate instalațiile sanitare. Detalii aici – raport de activitate 2020.
▷ Campania 2019
În Campania 2019 am achiziționat materialul necesar pentru refacerea anexei care va găzdui grupul sanitar și a fost amplasată fosa ecologică. Detalii aici – raport de activitate 2019.
▷ Campania 2018
În Campania 2018 a fost planificată continuarea lucrările necesare identificate în momentul introducerii construcției în program, cu prioritate asupra lucrărilor de reparare și de înlocuire a bârnelor din lemn degradate ale zidurilor casei. De asemenea, a fost planificată introducerea utilităților. În paralel cu activitățile de reparare și refuncționalizare a micului ansamblu casă-anexe, propuneam montarea unui atelier de fierărie donat Asociației ARA de către o familie din satul Rupea, județul Brașov. Ulterior pentru atelier a fost analizat un alt amplasament, mai apropiat de centrul satului. Din lipsă de fonduri, lucrările planificate nu au putut fi demarate. Detalii aici – raport de activitate 2018
▷ Campania 2017
După realizarea lucrărilor urgente în anul 2015 și 2016, în anul 2017 au fost demarate lucrările de branșare la apă curentă și partial instalațiile sanitare în zona bucătăriei. Detalii aici – raport de activitate 2017.
▷ Campania 2016
În campania 2016 au fost revizuite provizoriu zone ale învelitoare din țiglă, a fost introdus un nou sistem de captare (șorțuri, jgheaburi) și dirijare (burlane, conducte îngropate) a apelor pluviale, a fost stabilizată fundația bucătăriei de vară din vecinătatea porții (în continuarea anexei de lângă poarta restaurată în campania 2015), a  fost revizuit zidul din bârne de lemn prin înlocuirea elementelor degradate și a fost demontată anexa monocelulară adosată la corpul bucătăriei de vară (starea de degradare era accentuată, fiind în stare de precolaps). Detalii aici – raport de activitate 2016.
▷ Campania 2015
În campania 2015 au fost realizate lucrări de restaurare urgente ale porții și anexei din vecinătatea porții aflate în stare de colaps; completare stâlpi de poartă, introducerea unei fundații pentru stâlpi, restaurarea panourilor de poartă, introducerea învelitorii din șindrilă, înlocuirea căpriorilor și grinzilor degradate ale anexei, introducerea învelitorii din șindrilă. Detalii aici – raport de activitate 2015.
▷ Campania 2014
În campania 2014 au fost realizate lucrări urgente de asigurare a construcției: rezidiri locale a zonelor dislocate, rerostuiri și tencuieli locale pe bază de var-nisip. Detalii aici – raport de activitate 2014.

5. Galerie foto.

Cum mă implic?