Urmărește-ne pe Facebook

Locuinţă minerească (sec. XIX), Roşia Montană, nr. 475

0 lei strânși din 33.630 lei actualizat la: 5.06.2018
  1. Campania 2018
  2. Descrierea clădirii
  3. Intervenţii – campanii anterioare
  4. Galerie

1. Campania 2018

În această campanie vor fi continuate lucrările necesare identificate în momentul introducerii construcției în program, cu prioritate asupra lucrărilor de reparare și de înlocuire a bârnelor din lemn degradate ale zidurilor casei. De asemenea, în această campanie vor continua lucrările de introducere a utilităților. În paralel cu activitățile de reparare și refuncționalizare a micului ansamblu casă-anexe, ne propunem montarea unui atelier de fierărie donat Asociației ARA de către o familie din satul Rupea, județul Brașov.

Detalii aici – plan de activitate 2018

2. Descrierea clădirii

Casa se înscrie într-o categorie aparte, caracterizată prin dispunerea înşiruită de-a lungul uliţei a corpurilor de construcţie – casa de locuit legată printr-un gard opac în care se deschide o poartă pietonală de un şir de anexe compus din cuptor, bucătărie, atelier, magazie şi coteţe. Corpul locuinţei este şi el alcătuit prin alăturarea organică a trei volume care se retrag succesiv faţă de linia uliţei, preluând în acelaşi timp panta tot mai abruptă a terenului. Această dispoziţie adiţională a dat naştere unui front continuu spre stradă, o configuraţie comună în zona centrală a aşezării, dar excepţională la periferie.

475_daniel.vrabioiu.ro

Gospodăria este amenajată pe o mică terasă susţinută de ziduri de sprijin, în partea superioară a unui versant cu pantă repede, într-un punct care oferă o deschidere spectaculoasă spre întreaga Vale a Roşiei. Din îmbinarea particularităţilor topografice, urbanistice şi arhitecturale a rezultat o compoziţie cu valenţe scenografice deosebite.

475Contextul construit al casei, alcătuit preponderent din clădiri istorice – între care unele de mare valoare, în cazul casei nr. 482 recunoscută şi prin înscrierea în Lista Monumentelor Istorice – este în pericol să piardă cea mai importantă piesă, casa nr. 476, o clădire impozantă separată de stradă printr-o poartă de zidărie încheiată în arc. Aşezate pe laturi opuse ale străzii, cele două case exprimă într-o configuraţie remarcabilă unul dintre aspectele proprii construirii tradiţionale de la Roşia Montană: împrumuturile permanente din arhitectura de factură urbană.

3. Intervenţii – campanii anterioare

În campania 2015 au fost realizate lucrari de restaurare urgente ale porții și anexei din vecinătatea porții aflate în stare de colaps; completare stâlpi de poartă, introducerea unei fundații pentru stâlpi, restaurarea panourilor de poartă, introducerea învelitorii din șindrilă, înlocuirea căpriorilor și grinzilor degradate ale anexei, introducerea învelitorii din șindrilă. Detalii aici: raport de activitate 2015.

În campania 2016 au fost revizuite provizoriu zone ale învelitoare din țiglă, a fost introdus un nou sistem de captare (șoțuri, jgheaburi) și dirijare (burlane, conducte îngropate) a apelor pluviale, a fost stabilizată fundația bucătăriei de vară din vecinătatea porții (în continuarea anexei de lângă poartă restaurată în campania 2015), a  fost revizuit zidul din bârne de lemn prin înlocuirea elementelor degradate și a fost demontată mica anexă din lemn adosată la corpul bucătăriei de vară (starea de degradare era accentuată, fiind în stare de precolaps). Detalii aici – raport de activitate 2016.

După realizarea lucrărilor urgente în anul 2015 și 2016 (restaurarea porții, asigurarea anexelor, revizuirea provizorie a învelitorii din țiglă, înlocuirea sistemului de captare și dirijare a apelor pluviale), în anul 2017 au fost demarate lucrările de branșare la apă curentă și partial instalațiile sanitare în zona bucătăriei. Detalii aici – raport de activitate 2017.

4. Galerie

Cum mă implic?