Urmărește-ne pe Facebook

Casă cu spatiu comercial din Piața centrală (1867, 1872), Roșia Montană, nr. 324

11.040 lei strânși din 39.840 lei actualizat la: 24.05.2019
 1. Campania 2019
 2. Descrierea clădirii
 3. Descrierea lucrărilor
 4. Galerie foto – starea de conservare la momentul includerii în program

1. Campania 2019
În această campanie ne propunem să demarăm intervențiile de urgență necesare pentru punerea în siguranță a zonelor fragilizate de intervențiile nocive anterioare. Corpul lateral, în prezent acoperit de o placă din beton armat, necesită intervenția urgentă. Realizarea consolidărilor zidăriilor va fi precedată de realizarea eșafodajelor și proptirilor. Placa de beton trebuie eliminată și înlocuită cu un planșeu din lemn, iar protecția acestei zone va putea fi asigurată numai în condițiile refacerii nivelului anterior din lemn al etajului corpului lateral.
Detalii legate de costuri, aici – plan de activitate 2019.

 

2. Descrierea clădirii
Construcția a fost ridicată în 1867 de către Gruber Josif ca locuință cu spațiu comercial la Piața centrală. Structura sa arhitecturală descrie o particularitate pentru zonă, fiind alcătuită, probabil ca urmare a unor intervenții realizate în 1872, în forma unei case cu curte interioară. Trei dintre cele patru laturi care delimitau curtea sunt încă descifrabile în forma conservată până în prezent. Cea de-a patra latură, opusă frontului spre piață, se pare că a existat doar sub forma unei circulații-galerie care închidea careul curții interioare. O altă particularitate este reprezentată de arhitectura neoclasică riguroasă a fațadei dinspre Piață, care punctează alături de fațadele construcțiilor de la numărul 326 (denumită Casa fațadă) și numărul 323 frontul Pieței centrale. Axul central al fațadei este marcat atât de elementele arhitecturale ale parterului și etajului (ușa monumentală a gangului, cele două goluri apropiate de la etaj), cât și de un timpan amplu care se ridica de la nivelul cornișei (astăzi dispărut).

Construcția face parte dintr-un grup restrâns de edificii de la Roșia Montană ridicate în întregime din zidărie de piatră și cărămidă, cu bolți la parter (cilindrice pe arce dublouri sau bolți a vella) și planșeee din bolțișoare la etaj.
Planul corpului principal este structurat în trei travee, lateralele mai ample, destinate spațiilor comerciale la parter, iar cea centrală, mai îngustă pentru gangul de acces în curtea interioară. Sub zona de racord între corpul dinspre stradă și corpul lateral din stânga este amplasat un mic subsol. La etaj, traveia centrală și cea din stânga sunt împărțite în câte două încăperi, iar traveea din dreapta în trei încăperi. Încăperile dinspre curte ale traveilor laterale comunică cu spațiile care au supraviețuit din corpurile laterale: la stânga un mic hol, iar la dreapta o încăpere orientată spre curtea interioară. Galeria perimetrală a curții interioare nu este structurată în forma unui târnaț traditional întâlnit la Roșia Montană, ci ca o cursivă montată în consolă la nivelul etajului.

În 1928, Gruber Iosif a vândut casa Ecaterinei Bocaniciu. Structura casei se menține până în jurul anilor 70, când familia Bocanicu vinde casa. Ulterior acestei perioade, corpul din spate și corpurile laterale sunt desființate aproape în totalitate la nivelul etajului. Corpul din stânga se conservă sub forma unei terase acoperite cu un plafon din beton armat turnat peste parterul din zidărie al corpului originar. Corpul din dreapta este acoperit peste parterul originar cu un acoperiș în două ape. Ca urmare a acestor operațiuni, cursiva se păstrează atașată doar corpului dinspre Piață.

Casa este înscrisă în Lista monumentelor istorice a judeţului Alba, cod AB-II-m-B00280.

3. Descrierea lucrărilor

 • Starea de conservare la momentul începerii intervenției
  Construcția nu a beneficiat în ultimii 20-30 de ani de lucrări de întreținere. Placa din beton armat turnat peste parterul corpului din stânga, sprijinirile improvizate ale cursivelor sau scările din beton necesare accesului la nivelul terasei au alterat atât imaginea originară, cât și substanța istorică a structurilor originare conservate (zidăria parterul corpului din stânga este degradată din cauza infiltrațiilor masive de ape pluviale). Zidăria și planșeele prezintă fisuri care trebuie investigate. La nivelul șarpantei, în zona racordului corpului dinspre stradă cu corpul lateral din stânga, sunt vizibile alte intervenții improvizate. În această zonă, la nivelul accesului de pe terasă a fost construit un „aparat” de acces metallic care constrastează cu imaginea istorică a construcției.
  Structura de lemn a cursivei este precară, finisajele istorice sunt degradate, însă recognoscible. Sunt vizibile multe reparații defectuoase ale tencuielilor și profilaturilor – mortare de ciment aplicate indiferent față de structura arhitecturală istorică.
 • Scopul şi anvergura lucrărilor propuse
  Construită din etapa inițială ca locuință cu spații comerciale și pentru servicii la parter, o readaptate la funcțiunile originare reprezintă probabil cel mai potrivit demers. Proprietarul actual deține jumătatea din stânga a construcției. Spațiul de la parter va putea primi destinația de magazin și sediu pentru întreprinderea socială Made in Roșia Montană, în asociere cu destinația de servicii, iar spațiile de la etaj vor putea adăposti sediul Centrului Local Cercetașii din Roșia Montană. Refacerea etajului corpului din stânga ar asigura pe de o parte protecția parterului fragil de zidărie, iar pe de altă parte ar oferi un spațiu necesar desfășurării activităților centrului de cercetași.
 • Capitolele de lucrări necesare identificate în momentul inlcuderii în Programul Adoptă o Casă

  lucrări

  observații

  I.

  Realizarea proiectului de intervenție

  1.

  – proiect intervenție de urgență

  proiectul va fi realizat pro-bono

  2.

  – expertiză tehnică

  3.

  – studii de teren (releveu, studiu geotehnic, ridicare topografică etc.)

  releveul realizat în cadrul programului Adoptă o Casă

  4.

  – studiu istoric

  studiul istoric va fi realizat în cadrul programului Adoptă o Casă

  5.

  – proiect de restaurare/conservare

  componenta arhitectură-restaurare va fi realizată pro-bono

  II.

  Intervenții de urgență – sprijiniri, eșafodaje, învelitori provizorii

  1.

  – înlăturarea în zone critice a tencuielilor din mortar de ciment

  2.

  – rezidiri, consolidări locale

  3.

  – reparații învelitoarea existentă / reparații sistem pluviale

  4.

  – tencuieli mortar de var zone lacunare compeletate cu mortar de ciment

  5.

  – înlăturare intervenții nocive din beton armat

  6.

  – sprijiniri locale (sub terasă)

  7.

  – refacere structură de lemn dispărute (zona corp lateral stânga)

  8.

  – învelitoare tradițională corp lateral stânga

  9.

  – închideri corp lateral stânga

  III.

  Consolidare structură

  – operațiuni detaliate în cadrul proiectului de conservare/restaurare

  1.

  -introducere elemente de consolidare metalice/lemn

  2.

  -rețeseri zidării, legături cu elemente metalice

  IV.

  Conservare/restaurare

  – operațiuni detaliate în cadrul proiectului de conservare/restaurare

  1.

  – restaurare fațadă / refacere timpan

  2.

  – restaurare elemente arhitecturale (timpan, mod de acces istoric la etaj, compartimentări istorice etc)

  3.

  – restaurare finisaje (exterior, interior)

  4.

  – restaurare tâmplării

  5.

  – sistematizare verticală și centralizare pluviale

  V.

  Refuncționalizare

  – operațiuni detaliate în cadrul proiectului de conservare/restaurare

  1.

  – spațiu comercial/servicii parter

  – realizate de proprietar

  2.

  – infrastructură spațiu comercial/servicii

  – realizate de proprietar

  3.

  – spații administrative pentru centrul de cercetași (corpul principal)

  4.

  – spațiu comunitar / cercetași și infrastructură/grup sanitar, bucătărie (corpul lateral)

  5.

  – sistem de încălzire centralizat, în paralel cu sistemul local, cu sobe

  VI.

  Amenajare curte

  – operațiuni detaliate în cadrul proiectului de conservare/restaurare

  1.

  – delimitări

  2.

  – amenajări exterioare / spațiu comunitar / cercetași

  5. Galerie foto – starea de conservare la momentul includerii în program

Cum mă implic?