Urmărește-ne pe Facebook

Campania Adoptă o Casă 2013 – raport de activitate Casa 1248

Lucrările s-au concentrat în direcția realizării infrastructurii și a lucrărilor prioritare – finalizarea zidului prăbușit, ridicarea construcției pe zidul refăcut (structura de lemn era alunecată și înclinată) și pregătirea lucrărilor pentru realizarea acoperișului.

Capitolele de lucrări propuse pentru finanțare – Raport 2013

 

Materiale

observații

sursa de finanțare/procurare materiale, manoperă, voluntari

II.

Remontarea pereţilor, grinzilor, şarpantei

1.

zidării (finalizare zid prăbușit, zid de fațadă – demontat local și rezidit)

– zidul lateral a fost finalizat

– colțul dinspre fațadă nu a fost finalizat

– AoC

2.

reconstituire boltă pivniță

– lucrarea nerealizată. Lucrările de rezidire ale zidului lateral și ridicarea construcției pe zid a necesitat mai mult timp de lucru

3.

decopertare tencuieli

– lucrare nerealizată

4.

reparații bârne (înlocuire tronsoane, refacere îmbinări, demontări)

– lucrare nerealizată

III.

Refacerea învelitorii din şindrilă pe suport (astereală) din scândură; introducerea hidroizolaţiei

1.

desfacere acoperiș, desfacere anexă-cuptor

– lucrare realizată parțial

– AoC

2.

reparații șarpantă

– lucrare nerealizată

3.

suport învelitoare

– lucrare nerealizată

4.

învelitoare din șindrilă

– șindrila a fot realizată

– montajul va fi realizat la începutul acestei campanii

V.

Repararea sau realizarea finisajelor, tâmplării recondiţionate

1.

tâmplării – recondiționare, refacere după model existent

– lucrare nerealizată

2.

finisaje – tencuieli

– lucrare nerealizată

– var, nisip procurat

3.

finisaje interioare – podele scândură, cărămidă

– lucrare nerealizată

IV.

Refuncţionalizare / instalații, introducerea unei băi, amenajarea unei bucătării şi a unui spaţiu de luat masa (anexă).

1.

sobe, coș

– lucrarea nerealizată

2.

instalații electrice

– lucrarea nerealizată

3.

fundație baie – săpare șanț

– lucrare finalizată

– AoC

4.

fundație baie – zidărie seacă sau cu mortar de var

– lucrare finalizată

– AoC

5.

reparații mauri – zidărie seacă

– lucrarea nerealizată

6.

ziduri din bârne, șarpantă lemn

– lucrarea nerealizată

7.

suport învelitoare

– lucrarea nerealizată

8.

șindrilă

– lucrarea nerealizată

9.

instalații sanitare

– lucrarea realizată parțial – conducta de canalizare

– AoC

10.

instalații electrice

– lucrarea nerealizată

11.

tâmplării

– lucrarea nerealizată

12.

sobe, coș

– lucrarea nerealizată

13.

finisaje – podea umedă

– lucrarea nerealizată

14.

finisaje – tencuieli (pe cercuială)

– lucrarea nerealizată

VII.

Amenajare exterioară-infrastructură

 

1.

reparație maur vale de șteampuri

– lucrarea nerealizată

2.

reparație maur grajd

– lucrarea nerealizată

3.

reparație fosă grajd – adâncire, cuplare conductă

– lucrarea nerealizată

4.

fosă baie – săpare groapă

– lucrare finalizată

– AoC

5.

fosă baie – zidărie, turnare beton sau prefabricate

– lucrare finalizată

– AoC

6.

șanț-conductă grajd-baie-fosă stradă

– lucrarea nerealizată

 

Materiale

Cost – estimare 2013

Observaţii / raport activități 2013

1.

7 tone piatră

500

– 840 – a fost achiziționată o cantitate mare de piatră spartă pentru realizarea drenului fosei ecologice

2.

5 tone nisip

1000

– 600 – suplimentar a fost necesar nisip pentru montarea fosei ecologice; 70% din cantitate a rămas pentru activități viitoare

3.

1 tonă var pastă

500

– 2000 – 4 t var pastă – a fost achiziționat materialul necesar zidirii bolți

4.

șindrilă

7500

– 7500 – au fost achiziționate 7500 bucăți șindrilă

5.

piatră reparații mauri

500

– 0 – a fost folosită piatră recuperată

6.

instalații – canalizare

0

– 500 – suplimentar achiziționate materiale pentru drenul fosei ecologice; materiale instalație canalizare

7.

Sistem fosă ecologică

2000

– 2000 – fosă ecologică ECO 6

 

Manoperă

Cost estimare 2013

 Observaţii / raport activități 2013

 1.

meșter șindrilar,  tâmplar, dulgher, zidar

12000

– 8000 – cap. II, III, V

– 4000 – cap. IV

– 8000 – a fost contractată activitatea de montare a șindrilei

2.

muncitori specializaţi – 2 persoane – 2 luni – 2250/lună

9000

 – 0 – nu au fost realizate o parte din lucrări (donațiile strânse nu au fost suficiente)

3.

muncitori necalificaţi (voluntari) – 12 persoane – 10 zile (grupuri de 2 voluntari)

0

– 37 voluntari AoC

4.

asistență de specialitate

0

– 2 specialiști ARA au asigurat voluntar coordonarea și asistența lucrărilor

Cheltuieli totale (materiale, manoperă)

21440

Cheltuieli masă voluntari

1875

Organizare de șantier

550

Donații AoC (inclusiv fonduri AFCN)

29827

Sold

5962

Cum mă implic?