Campania Adoptă o Casă 2012 – raport de activitate Casa 1248

Au fost realizate în regim de urgenţă lucrări de sprijinire şi asigurare a structurii şi de degajare a dărâmăturii şi molozului. Structurile care se aflau în pericol de prăbușire au fost stabilizate prin realizarea unor eșafodaje din lemn. Zidul de piatră al pivniței, cel a cărui stare de conservare punea în pericol existența întregii structurii, a fost stabilizat și rezidit în proporție de 70%. Suprafața parcelei a fost eliberată de vegetația spontană și diverse resturi și fragmente de moloz.

  Capitolele de lucrări propuse pentru finanțare – Raport 2012
  lucrări observaţii sursa de finanțare/procurare materiale, manoperă, voluntari
I. Lucrări de punere în siguranţă a construcţiei, organizare de şantier
1. – pregătirea şantierului, sprijiniri temporare, schele, realizarea gropii de var, varniţei etc – finalizată

– au fost utilizate materiale refolosite de pe șantierul casei parohiale unitariene

– AM (manoperă), ARA (materiale, manoperă)
2. – eliberarea interiorului construcţiei de sarcinile induse în ziduri de elementele structurale prăbuşite – grinzi, căpriori, învelitoare – finalizată – voluntari SCI
3. – eliberarea curţii de vegetaţia spontană – finalizată – voluntari SCI
4. – demontarea şi înregistrarea elementelor prăbuşite (grinzi, căpriori, învelitoare) sau care şi-au pierdut coerenţa structurală – realizată parțial
5. – rezidirea locală a zidului de piatră al pivniţei – realizată parțial (70%) – AM (manoperă), donații AoC (materiale)
6. – sprijinirea elementelor structurale şi protejarea (acoperirea provizorie) până la următoarea etapă – finalizată

– au fost utilizate materiale refolosite de pe șantierul casei parohiale unitariene

– AM (manoperă), ARA (materiale, manoperă)
  Necesar finanţare – manoperă, materiale – Raport 2012
Materiale Cost – estimare 2012 Observaţii / raport activități 2012
1. lemn brut pentru sprijiniri – cca. 4 mc – 2 x 400

1200

– a fost utilizat material refolosit
2. lemn debitat – grinzi, căpriori – cca. 2 mc – 2 x 600

1200

– lucrare nerealizată
3. piatră de construcţie (+ transport) – cca. 5 mc (şi pentru lucrări viitoare)

2000

– a fost utilizat material refolosit
4. var (+ transport) – cca. 1000 kg (şi pentru lucrări viitoare)

1500

– 2 tone – 900 lei – donații AoC
5. nisip (+ transport) – cca. 5 t (şi pentru lucrări viitoare)

800

– cca. 10 tone – 2000 lei – donații AoC
Manoperă

Cost – estimare 2012

Observaţii / raport activități 2012
1. muncitori specializaţi – 2 persoane – 1 lună – 3000 + impozit, CAS, şomaj, sănătate

5500

– 3375 lei – AM (manoperă), participare voluntară membri ARA
2. muncitori necalificaţi (voluntari) – 10 persoane – 1 lună

0

–  6 voluntari SCI – 10 zile,

–  3 participanți Școală ARA – 10 zile

Cost TOTAL intervenţii 12200
Cheltuieli totale (materiale, manoperă) 6275
Voluntari participanți 8
Donații AoC 2900
Contribuție financiară AM 3375
Contribuție financiară ARA
Sold 300 (donații AoC 2012 – 3200)
Asistență de specialitate ARA 2 specialiști au asigurat voluntar coordonarea și asistența lucrărilor

* AoC – Adoptă o Casă, AM – Alburnus Maior, ARA – Asociația Arhitectură. Restaurare. Arheologie, SCI – Service Civil International, UAR – Uniunea Arhitecților din România, AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Cum mă implic?