Campania Adoptă o Casă 2013 – raport de activitate Biserica Unitariană

Campania Adoptă o Casă 2013 – Raport de activitate

 

Au fost realizate lucrări de mai mică amploare în comparație cu cele propuse pentru finanțare: continuarea realizării finisajelor exterioare în zonele în care tencuiala istorică a fost înlocuită cu tencuială din mortar de ciment. Local, pe fațada sudică, a fost curățat și delimitat finisajul originar, urmând ca în campania 2014 să fie conservat și restaurat.

 

 Capitolele de lucrări propuse pentru finanțare – Raport 2013

 

Materiale

observații

sursa de finanțare / procurare materiale, manoperă, voluntari

I.

Reparaţii la finisaje exterioare – turnul

4.

– retencuire cu mortar var-nisip

– lucrare realizată parțial

– AoC

5.

– reparații tencuială

– lucrare realizată parțial

– AoC

6.

– înlocuirea învelitorii din tablă a turnului cu învelitoare istorică din șiță

– lucrare nerealizată

II.

Recondiţionarea şi refacerea tâmplăriilor istorice

1.

– revizuirea tâmplăriilor existente

– lucrare nerealizată

III.

Consolidarea structurală a porticului

1.

– subfundare

– lucrare nerealizată

2.

– mutarea branșamentului electric

– lucrare exclusă

– branşamentul a fost înlocuit, păstrându-se dispunerea anterioară

3.

– înlocuirea învelitorii din tablă a porticului cu învelitoare istorică din șiță

– lucrare nerealizată

4.

– paratrăsnet

– lucrare nerealizată

5.

– studii geotehnice, expertiză

– lucrare nerealizată

– a fost strânsă o parte din fonduri

Materiale

Cost – estimare 2013

Observaţii / raport activități 2013

1.

5 tone nisip

2200

– 250 – 2t nisip

2.

3 tone var pastă

– 0 – lucrările  au fost realizate în cadrul activităților de la casa parohială – 391

 

Manoperă

 

 

1.

meşter restaurator (finisaje) – 1 persoană – 1 lună

5500

 – 0 – lucrările  au fost realizate în cadrul activităților de la casa parohială – 391

2.

muncitori specializaţi (finisaje) – 2 persoane – 1 lună

5500

– 1150 – lucrările au fost realizate în cadrul activităților de la casa parohială – 391

3.

instalator electrice – 1 persoană – ½ lună

500

– 0 – lucrarea nu a fost realizată – branșamentul nu poate fi mutat

4.

muncitori necalificaţi (voluntari) – 10 persoane – 1 lună

0

– 16 voluntari AoC, 5 voluntari SCI, 3 participanți școală ARA

5.

asistență de specialitate ARA

0

– 2 specialiști au asigurat voluntar coordonarea și asistența lucrărilor

Cheltuieli totale (materiale, manoperă)

1400

Cheltuieli masă voluntari

1875

Organizare de șantier – malaxor var, mistrii, diverse unelte și consumabile

550

Donații AoC (inclusiv fonduri AFCN)

7036

Sold

3211

Cum mă implic?