Campania Adoptă o Casă 2012 – raport de activitate Biserica Unitariană

Campania Adoptă o Casă 2012 – Raport de activitate

Lucrările, de mică amploare, au constat în rerostuirea completă a zidăriei exterioare decapată în campania 2011.

Capitole de lucrări propuse pentru finanţare – Raport 2012

lucrări

observaţii

sursa de finanțare/procurare materiale, manoperă, voluntari

I.

Reparaţii la finisaje exterioare

1.

– decapare

– finalizată în campania 2011

2.

– curăţarea rosturilor cu scoaba

– finalizată în campania 2011

3.

– rerostuire (reumplerea rosturilor)

– lucrare finalizată

– AoC (materiale), voluntari SCI

4.

– retencuire cu mortar var-nisip

– lucrare nerealizată

II.

Recondiţionarea şi refacerea tâmplărilor istorice

1.

– revizuirea tâmplăriilor existente

– lucrare nerealizată

2.

– reparaţii

– lucrare nerealizată

3.

– vopsitorii

– lucrare nerealizată

III.

Consolidarea structurală a porticului – proiectare

– lucrare în curs de realizare

– voluntariat ARA

Necesar finanţare, forţă de muncă, materiale – raport 2012

 

materiale

Cost-estimare 2012

Observaţii / raport activități 2012

1.

var (+ transport) – cca. 2000 kg (şi pentru lucrări viitoare)

3000

– pentru lucrările de rerostuire a fost folosit var pastă achiziționat în cadrul lucrărilor de la casa nr. 391

2.

nisip (+ transport) – cca. 10 t (şi pentru lucrări viitoare)

1400

– pentru lucrările de rerostuire a fost folosit var pastă achiziționat în cadrul lucrărilor de la casa nr. 391

3.

materiale electrice pentru mutarea branşamentului în portic

2000

– lucrare nerealizată

manoperă

cost

observaţii

1.

muncitori specializaţi – 2 persoane – 1 lună – 3000 + impozit, CAS, şomaj, sănătate

5500

– nu au fost angajați muncitori

3.

studii geotehnice, expertiză pentru stabilirea soluţiei de consolidare a porticului

2000

– nu au fost realizate studiile

Cost TOTAL intervenţii

13900

Cheltuieli totale (materiale, manoperă)

0

– materialele achiziționate în cadrul organizării de șantier de la casa parohială unitariană au fost utilizate și la lucrările de la biserica unitariană
Voluntari participanți

4

 

Donații AoC

1184

– redistribuire la casa parohială unitariană

Asistență de specialitate ARA

specialiști au asigurat voluntar coordonarea și asistența lucrărilor

* AoC – Adoptă o Casă, AM – Alburnus Maior, ARA – Asociația Arhitectură. Restaurare. Arheologie, SCI – Service Civil International, UAR – Uniunea Arhitecților din România, AFCN – Administrația Fondului Cultural Național

Cum mă implic?