Fostul Casinou („Casina”), nr. 329

13.700 lei strânși din 314.570 lei
 1. Campania 2024
 2. Descrierea ansamblului
 3. Descrierea lucrărilor
 4. Campanii anterioare
 5. Galerie foto

___________________

 1. Campania 2024: În această campanie vom continua lucrările urgente – eliberarea intervențiilor nocive, repararea zidărilor și pereților din lemn, asigurarea structurii prin introducerea unei centurii de metal de-a lungul fațadei principale, în zona încăperii boltite. Învelitoarea și șarpanta necesită lucrări ample și costisitoare de reparații. În funcție de cuantumul fondurilor atrase, vom aborda și lucrările la nivelul acoperișului. Detalii aici – plan de activitate 2024.

  2. Descrierea ansamblului
  Construcția pentru evenimente culturale a fost edificată de Bartha Miklos în anul 1886, reprezentând un tip particular de edificare, o proprietate privată cu destinație publică. Clădirea reprezintă un tip particular funcțional și tipologic, întâlnit de obicei în ambient urban. Construcția a avut destinația de casinou, cu două săli destinate jocurilor de noroc și alte spații pentru funcțiuni conexe – spațiu pentru servicii. De asemenea, spațiile erau utilizate pentru eveniment publice, concerte, spectacole de teatru sau proiecții de filme. După Naționalizare, clădirea a avut destinația de cămin cultural (Clubul Liber al Tineretului), cu spațiu pentru spectacole și proiecții de film. Spațiile orientate spre spațiul public au avut destinația de magazin și bufet.

Planul are forma de „L”, cu laturile dispuse pe limitele de proprietate orientate spre zona Pieței centrale. Laturile dinspre curte ale „L”-ului erau dublate de un spațiu de circulație exterior (târnaț). În zona racordului brațelor „L”-ului se găsește o pivniță joasă, cu suprafață redusă (40 mp), acoperită cu o boltă aplatizată în mâner de coș.

Latura mai amplă a „L”-ului adăpostește două săli, una de formă pătrată, de dimensiune mai mare (peste 100 mp) și cealaltă dreptunghiulară, cu suprafața de 60 mp. Acest nucleu funcțional este încadrat de încă două travee care finalizează brațul „L”-ului. Spre vest traveea este împărțită în două încăperi, iar la est de o singură încăpere. Cele cinci spații comunică direct, fără spații de distribuție. Accesul principal se face de pe fațada laterală estică și din zona târnațului, prin intermediul încăperilor care care încadrează nodul funcțional. Este posibil ca un acces direct în zona sălii mari să se fi realizat din târnaț, așa cum se conservă accesul dinspre târnaț în sala dreptunghiulară a „nodului funcțional”.

Brațul mai scurt al „L”-ului conține o singură încăpere, tot cu dimensiune mare (cca. 45 mp). Accesul în această încăpere se face direct din spațiul public și din târnaț. Similar celorlaltor spații, această încăpere comunica cu sala dreptunghiulară a nodului funcțional și cu încăperea din traveea estică.

Într-o etapă ulterioară, de dată mai recentă, latura dinspre curte (nord) a sălii mari este modificată prin introducerea unui spațiu pentru scenă care taie parțial târnațul. La spațiul scenei sunt atașate o cameră pentru aparatul de proiecție și un vestibul dinspre curte spre camera scenei. Capătul nordic al târnațului este ocupat de un grup sanitar improvizat. În urma acestor operațiuni, târnațul este desființat aproape în totalitate.

Volumetria originară este simplă, volumul în formă de L fiind încheiat cu un acoperiș svelt în patru ape, din șindrilă. Intervențiile de dată recentă au alterat volumul general și pe cel al acoperișului, care este acum scindat în multe ape, iar latura dinspre curte, în zona adaosului scenei, este brutal marcată de un timpan inadecvat.

Exteriorul este tratat în mod distinct în zona fațadelor orientate spre spațiul public, față de fațada dinspre curte. În timp ce fațada dinspre curte este prin excelență rurală, prin prezența circulației exterioare deschise (târnațul), celelalte trei fațade vizibile din spațiul public primesc o decorație specială, de sorginte urbană: ancadramente, mascheroane, modiglioane, cornișă profilată, blazoane și decorații în formă de scoică la partea inferioară a ferestrelor. Motivele utilizate sunt încă întâlnite la construcții istorice din fostul târg minier învecinat, Abrud.

Interiorul, la nivelul finisării suprafețelor, este simplu, fără elemente de decor arhitectural, în contrast cu ornamentația exterioară specială a fațadelor orientate spre spațiul public. Un element special este spațiul sălii mari, descris de bolta falsă care o acoperă.

Sistemul constructiv este specific arhitecturii tradiționale locale, cu fundații realizate integral din zidărie din piatră legată cu mortar de var-nisip și ziduri din lemn la nivelul parterului. Pereții parterului sunt realizați din bârne de lemn de 15-20 cm, conectate cu îmbinări dulgherești în coadă de rândunică (cheotori). Tencuielile aplicate pe pereții din lemn sunt armate cu ramuri despicate din crengi de alun (cercuială).

Târnațul este realizat din stâlpi, grinzi și talpă din lemn așezată pe pile locale din zidărie.

Planșeele sunt realizate din grinzi de lemn așezate unele lângă altele, acoperite cu cercuiala de nuiele de alun. Bolta falsă este realizată pe coaste din lemn (romanate) care plachează arbaletrierii șarpantei.

Șarpanta de tip eclectic, compusă din arbaletrieri, pane, antretoază, popi și coarde,susține acoperișul în zona spațiilor cu planșeu orizontal. În zona bolții false, sistemul structural este modificat prin suprimarea coardelor. Pentru compensarea lipsei corzilor, în această zonă, schema structurală cu arbaletrieri este realizată la pasul fiecărui căpriori. Desigur, această metodă nu a fost eficientă în timp, înregistrându-se înclinarea zidului fațadei principale spre stradă. Recent, a fost introdus pe mijlocul sălii mari un tirant supradimensionat, legat de vârful căpriorilor printr-o bară de întindere metalică, de asemenea, într-o soluție improvizată.

Acoperirea este realizată în prezent din plăci ondulate de azbo-ciment, așezate peste șindrila degradată.

Pardoseala interioară a fost realizată din dușumele de scândură, iar în zona sălii mari a foast aplicat recent parchet.

 

3. Descrierea lucrărilor

 • Starea de conservare

Clădirea se află într-un stadiu avansat de degradare cu o serie de probleme structurale care pun în pericol integritatea construcției și siguranța publică. Din cauza infiltrațiilor de apă, zidurile fațadelor dinspre spațiul public sunt antrenate într-un avansat proces de degradare, care va fi urmat, în lipsa intervențiilor urgente, de prăbușirea cel puțin a unor zone ale construcției. Infiltrațiile au afectat în special tălpile zidurilor.

În zona dinspre curte, unde a fost realizată întreaga serie de intervenții improprii, zone din unii pereți lipsesc, iar structura fostului târnaț este degradată total. Pe zone extinse tencuielile s-au detașat de zidărie, iar elementele de decor aplicate sunt în pericol de prăbușire.

Învelitoarea este puternic degradată, cu zone lipsă care permit pătrunderea directă a apelor pluviale. Din această cauză elementele șarpantei și celor purtate de șarpantă (bolta), expuse la infiltrații și umiditate în exces, sunt deteriorate și prezintă astfel un pericol real de prăbușire. Sunt vizibile suprafețe extinse unde tencuileile interioare s-au prăbușit, iar structura de nuiele pe care acestea erau aplicate este deteriorată și antrenează pe mai departe detașări masive de tencuială.

 • Scopul și anvergura lucrărilor propuse prin Programul Adoptă o Casă

Obiectivul principal al intervenției vizează stoparea urgentă a procesului de degradare accentuată și eliminarea intervențiilor care au compromise configurația originară. Din punct de vedere functional, construcția nu este utilizată de mai bine de 15 ani, deși a reprezentat un spațiu foarte important pentru comunitate. Aici se organizau petrecerile legate de evenimente festive familiale (nunți, botezuri parastase) sau comunitare (revelioane, concerte, proiecții de film). Spațiul amplu exterior, utilizat în trecut pentru spectacole de fanfară, este utilizat ad-hoc de comunitate.

Inițiativa de salvare a edificiului, larg susținută de comunitate, își propune să redea acest spațiu identitar comunității. Mai mult, ne propunem ca aceasta să găzduiască cât mai curând o școală de meserii, o funcțiune pe care a avut-o la începutul secolului, atât de necesară în activitățile de recuperarea a patrimoniului în care este necesară mână de lucru specializată în domeniul conservării.

Capitole de lucrări necesare necesare identificate în momentul includerii în Programul Adoptă o Casă:

  lucrări observații
I. Proiect de intervenție  
1. proiect arhitectură/restaurare, rezistență, instalații  
2. Studii de teren – geotehnic necesar realizării expertizei tehnice
II. Intervenții de urgență  
1. sprijiniri  
2. desfaceri elemente parazitare  
3. reparații locale șarpantă și învelitoare existentă măsură provizorie de asigurare până la identificarea unor finanțări necesare reparării învelitorii prin reintroducerea șindrilei
III. Lucrări de asigurare  
1. completări zone critice – pereți din lemn, târnaț etc tălpi putrede, zone pereți lipsă, grinzi tăiate
2. completări zone critice – rezidiri zone soclu zidărie piatră lacune zidării
3. legături metalice zid fațadă înclinat introducere subansambluri metalici pentru prevenirea degradării zidului fațadei principale
4. asigurări decorații fațada principală o parte din decorațiile din ipsos sunt căzute sau sunt în curs de desprindere
5. completări mauri lacune ziduri de sprijin
6. reparare scară exterioară cu trepte din coloane de andezit de Detunata trepte alunecate, parapeți prăbușiți
IV. Lucrări de restaurare în regim de urgență  
1. înlocuire/completare generală a elementelor degradate din lemn  
2. înlocuire/completare generală a zidăriilor din piatră  
3. desfacere învelitoare existentă eliminare învelitoare nocivă din azbociment ondulat
4. reparații generale șarpantă înlocuire elemente degradate
5. introducere învelitoare originară introducere învelitoare din șindrilă horjită
6. introducere elemente de tinichigerie  

 

4. Campanii anterioare

▷  Campania 2023.
În Campania 2023 au continuat lucrările urgente. Au fost realizate lucrări de completare a zonelor din lemn dispărute – stâlpi, grinzi, au fost realizate fundații pentru stâlpi, a fost reparat local sistemul de colectare a apelor pluviale și a fost completată învelitoarea în zonele în care aceasta lipsea. Cu ocazia realizării acestor lucrări a fost reperat sistemul de canalizare și apă rece, fiind realizate branșamentele necesare. Detalii aici – raport de activitate 2023.


▷  Campania 2022.
În Campania 2022 au debutat lucrările urgente, menite să asigure stabilitatea construcției până la găsirea unei finanțări mai consistente, necesară acestui amplu imobil, format din construcție și amenjarea exterioară, utilizată în prezent ca parc al comunității. La mijlocul anului 2020, la inițiativa Primăriei Roșia Montană, a fost obținut Avizul Direcției Județene pentru Cultură pentru realizarea Lucrărilor de Intervenție în primă urgență. Din lipsă de fonduri și întâmpinând unele dificultăți administrative, intervenția nu putut fi demarată, devenind în prezent o prioritate de prim ordin. Au fost realizate lucrări de reparații ale soclurilor din zidărie de piatră, au fost înlocuite zone importante din tălpile și zidurile din lemn, a fost introdus un dren pe una dintre laturi unde se acumulau ape de ploaie și a fost reparat local și provizoriul sistemul de coelctare a apelor pluviale. Detalii aici – raport de activitate 2022.4. Galerie foto – fotografii anterioare intervenției
:

 

Cum mă implic?