Capela din Cimitirul Romano-Catolic („Capolna”)

51.568 lei strânși din 63.100 lei actualizat la: 25.02.2024

1. Campania 2024

În această campanie ne propunem să continuăm lucrările menite să asigure stabilitatea și funcționarea construcției. După realizarea lucrărilor de consolidare, mica capelă va fi retencuită în zonele care nu mai păstrează tencuiala istorică, va fi refăcut culoarul de zidărie care asigură acesul la cripta de la subsol și va fi reinstituită învelitoarea de șindrilă horjită (conservată degradată sub învelitoarea actuală de tablă). Detalii aici – plan de activitate 2024.___________________________________________

2. Descrierea ansamblului

Mica capelă din Cimitirul Romano-Catolic este o construcție specială prin modul de amplasare deasupra unei cripte boltite și prin funcțiunea sa particulară, fiind utilizată în trecut ca spațiu pentru desfășurarea activităților școlii confesionale. Arhitectura sa de factură neoclasică, o plasează în aceeași atmosferă arhitecturală a ansamblului, marcată puternic de construcția amplă a Bisericii Romano Catolice din apropiere. Capela este o component importantă a nucleului confesional romano-catolic, compus și în prezent din biserică (nr. 549), casa parohială (nr. 317), fosta școală confesională (nr. 320) și amplul cimitir.

 

3. Descrierea lucrărilor

  • Starea de conservare

Capela se află într-un stadiu mediu de conservare, cu degradări accentuate în unele zone, care pot conduce în curând la agravări generale ale întregii construcții. Sunt vizibile fisuri și fracturi în absida altarului, zona de acces în subsol este prăbușită aproape în întregime, iar la interior, degradările învelitorii au cauzat desprinderea unor zone a plafonului navei.

  • Scopul și anvergura lucrărilor propuse prin Programul Adoptă o Casă

Obiectivul principal al intervenției vizează stoparea urgentă a procesului de degradare și deschiderea sa către vizitare, fiind potrivită pentru organizarea unei mici expoziții privind istoria comunității romano-catolice de la Roșia Montană.

Capitole de lucrări necesare necesare identificate în momentul includerii în Programul Adoptă o Casă

  lucrări observații
I. Proiect de intervenție  
1. proiect de intervenție în primă urgență  
2. studii de teren – geotehnic necesar realizării expertizei tehnice
II. Lucrări de urgență  
1. decapări, retencuiri, zugrăveli zonele unde sunt vizibile fisuri și fracturi
2. injectări injectare fisuri și fracturi
3. rezidiri acces criptă subsol, fracturi rezidiri zone prăbușite, zone rețeseri zidărie fracturată
III. Lucrări de reparații/restaurare  
1. suport pardoselă introducere umplutură din piatră pentru limitarea infiltrațiilor din sol
2. pardoseală dușumea dușumeaua din scândură este degradată, fiind necesară înlocuirea
3. reparații șarpantă revizuiri zone degradate
4. introducere astereală suport învelitoare și element de consolidare/legare a părții superioare a construcției
5. Introducere învelitoare corespunzătoare învelitoare existentă este degradată
6. reparații mobilier, tâmplărie mobilierul și tâmplăriile sunt în stare bună de conservare, necesitând operațiuni de curățare și întreținere curentă.

 

4. Campanii anterioare.

▷  Campania 2023.
În Campania 2023 au fost realizate lucrări de asigurare structurală prin realizarea injectărilor și a rețeserilor fracturilor în zidărie. Detalii aici – raport de activitate 2023.

▷  Campania 2022.
În Campania 2022 au fost realizate lucrări de asigurare structurală a absidei prin introducerea unor centuri metalice menite să impiedice desfacerea corpului absidei. Au fost curătate zidăriile cu tencuieli degradate și au fost asigurate elemente de zidărie în stare mai gravă de degradare. Detalii aici – raport de activitate 2022.

2022 – în timpul lucrărilor de intervenție

 

5. Galerie foto:

Cum mă implic?