Biserica Reformată, nr. 400.

9.600 lei strânși din 44.100 lei actualizat la: 25.02.2024
  1. Campania 2024
    În acest an ne propunem să finalizăm împreună cu Parohia Reformată Roșia Montană finisajele exterioare, să reparăm pe cele interioare, să finalizăm reparațiile tâmplăriilor turnului și amenajările exterioare. Băncile conservate mai bine vor fi reparate și reamplasate, iar la elementele de mobilier aflate în stare de conservare precară vom demara operațiunile de restaurare. Detalii aici: plan de activitate 2024.
  1. Descrierea clădirii

Biserica reformată este situată în satul Roșia Montană, la numărul 400, în zona istorică a localității, în apropierea Pieței Centrale, pe ulița Brazi („strada Siciliană”), care leagă centrul istoric de Tăul Brazi.

Prin localizarea sa, Biserica Reformată este ușor vizibilă îndeosebi dinspre partea de deal a localității. Împreună cu cele două biserici din vecinătate (Biserica Unitariană și Romano-Catolică), Biserica Reformată este un reper în structura urbană existentă.

Conform tradiției aceasta exista la 1848, probabil în curs de finalizare a edificării; ridicarea bisericii a fost probabil un efort semnificativ al comunității reformate, început probabil cu mai bine de 15 ani înainte de finalziare, așa cum stă mărturie anul 1833 gravat pe clopot.

Biserica Reformată din Roșia Montană este o construcție înscrisă în tipologia compozițională curentă în Transilvania, a cărei origine este identificată în arhitectura romanico-gotică. Este vorba de succesiunea de volume compuse în manieră aditivă și în ierarhie volumetrică crescătoare, alcătuită din absidă, navă și turn clopotniță. Biserica se remarcă prin compoziţia generală robustă, echilibrată de dominanta turnului scund, acoperit cu o şarpantă barocă. Pe acest fundal se pliază elementele de decoraţie arhitecturală elegant rarefiate, grupate preponderent pe faţada principală, spre strada Brazi.

Clădirea este compusă dintr-o navă dreptunghiulară, continuată cu o absidă având aceeaşi lăţime cu nava, poligonală, cu trei laturi inegale. Accesul în biserică se face pe la parterul unui turn-clopotniță, inclus în planimetria navei.

Faţada principală, de nord-vest, este alcătuită din patru registre marcate: prin cornişa navei, un brâu la nivelul terminaţiei acoperişului şi un altul în zona mediană a turnului. La partea superioară faţada este decorată cu o cornişă profilată. În cadrul primului registru se află un gol dreptunghiular (accesul) şi un gol elipsoidal, în axul mare vertical încadrat într-un panou dreptunghiular retras. În al-doilea registru se găsesc un arc semicircular profilat cu miez retras și două goluri laterale pentru aerisirea șarpantei. În registrele turnului sunt practicate un gol elipsoidal, așezat în axul vertical şi o fereastră dreptunghiulară încheiată în arc cu obloane din lemn, prezentă pe fiecare față a turnului. Accesul este marcat de un pachet de patru scări, realizate din piatră, pe care sunt așezate două elemente decorative, tot din piatră.

Faţadele stânga şi dreapta sunt asemănătoare, nedecorate, cu câte trei ferestre semicirculare la partea superioară, cu ancadramente şi solbancuri profilate. Absida are două ferestre similare celor ale faţadei.

Structura bisericii este realizată în tehnică tradițională. Zidurile bisericii sunt construite din zidărie mixtă de piatră și cărămidă, legate cu mortar de var și au o grosime de aproximativ 1 m. Modenaturile de pe fațade sunt realizate din cărămidă.

Nava este acoperită cu o boltă falsă din lemn în arc aplatizat, iar absida cu triunghiuri curbe. Pe peretele de nord-vest se află o tribună extinsă, cu parapet din lemn. Accesul în turnul – clopotniţă se face din această tribună. Turnul-clopotniță are niveluri separate de plafoane din lemn şi scări interioare.

Atât nava cât și absida sunt tratate unitar, cu o structură în două ape. Turnul clopotniţă prezintă un acoperiș ușor bulbat, de influență barocă. Cele două componente ale acoperișului sunt realizate pe o structură din lemn, cu învelitoare din șindrilă.

Plastica spaţiului interior, sobră și simplă este completată cu câteva elemente de mobilier: un amvon din lemn așezat în axul absidei și 2 blocuri de bănci cu pupitru, cu lateralele decorate cu palmete aplicate. Se păstrează tâmplăriile originale, uși, ferestre și obloane și două mici obeliscuri, cu fațetele împodobite cu rozete, care decorau pachetul de scări de la intrarea în biserică.

 

  1. Descrierea lucrărilor

Starea de conservare

Biserica se află într-o stare bună de conservare datorată intervențiilor de primă necesitate deja realizate. În continuare sunt programate lucrări de finisaje, care vor conduce la finalizarea lungului proces de restaurare început în anul 2019.

La debutul lucrărilor realizate de beneficiar în anul 2019 starea de conservare a bisericii era foarte gravă.

Biserica se afla într-un stadiu rău de conservare, degradarea fiind cauzată în principal de umiditatea crescută de la nivelul solului, șiroirea apelor pluviale, degradarea învelitorii și intervențiile dăunătoare realizate la nivelul paramentului, care au menținut umezeala în zid. Suprastructura bisericii prezintă deformații la nivelul bolții și a șarpantei. Probleme structurale semnificative se găsesc la zidăria pereților, ale căror materiale constitutive s-au degradat. Structura de lemn a clădirii se află în condiții proaste de conservare. La interior, atât paramentul inferior, cât și pardoseala, prezintă degradări datorate umidității ridicate și finisajelor de ciment aplicate.

Biserica a fost renovată în anii ’70, când porțiuni extinse din tencuielile interioare și exterioare au fost înlocuite cu tencuieli cu ciment. Incompatibilitatea chimică, fizică și biologică a cimentului în raport cu materialele și sistemele de construcție istorice a avut ca efect apariția eflorescențelor de săruri.

În ansamblu, aceste intervenții relativ recente au provocat deteriorări majore, conducând la degradarea zidăriei, dar și la schimbarea cromaticii și a texturii originale.

Pardoseala interioară, realizată în acest moment din ciment, prezenta urme de degradare și pete de mucegai cauzate de contactul cu umiditatea din sol, fiind aplicată peste pardoseala originală din cărămidă și piatră, deteriorată în mare parte iremediabil.

Tâmplăriile nu prezintă deformări ale geometriei; degradările sunt cauzate de infiltrații și lipsa întreținerii. Problemele detectate sunt căderea în timp a chitului ferestrelor și de ruginirea feroneriei sau lipsa ochiurilor de geam. Biserica păstra tâmplăria istorică, cu excepția golului eliptic de la primul nivel al turnului.

Elementele decorative exterioare prezintă degradări ale materiei cauzate de pierderea coeziunii materialului. În fațada sudică se remarcă pierderea semnificativă a cornișei decorative.

Învelitoarea actuală, din tablă plană fălțuită, a fost instalată în anii ’70, înlocuind învelitoarea istorică din șindrilă. Aceasta a constituit o schimbare importantă a imaginii arhitecturale autentice a clădirii, caracterizată până atunci de contrastul ferm, alb-negru, între suprafețele văruite și lemnul patinat de vreme.

Scopul și anvergura lucrărilor

Biserica Reformată face parte dintru-un țesut urban valoros prin particularitatea sa constructivă și figurativă. Amplasamentul reflectă o organizare spațială aparte, care marchează evoluția comunității reformate în contextul mai larg al locuitorilor Roșiei Montane.

Proiectul vizează restaurarea bisericii, care își va menține funcția sacră de bază. La ocazii speciale, biserica va putea găzdui și evenimente culturale, devenind un important centru pentru comunitate. Intervenția va avea în vedere conservarea materialului istoric și restaurarea acestuia astfel încât să fie asigurată continuitatea și conservarea bisericii în integritatea și autenticitatea sa formală.

 

  1. Lucrări anterioare introducerii în Programul Adoptă o Casă

Arhitectură:

– refacerea finisajelor la socluri – îndepărtarea tencuielilor de ciment

– introducerea unui strat de rupere a capilarității sub pardoseala interioară a nivelului principal

– revizuirea parțială a tâmplăriilor degradate

– revizuirea și reparația locală a tencuielii interioare, pe bază de var – afectată de infiltrații cauzate de degradarea masivă a învelitorii

– înlocuirea învelitorilor din tablă zincată cu învelitori din șindrilă horjită, produsă manual, conform procedeelor tradiționale în zonă – zona navei și absidei

Structură

– introducerea unui dren și realizarea în proporție de 90% a unui zid de sprijin pe laturile de est și sud-est ale parcelei

– înlăturarea bordurii din beton armat de pe latura de est a bisericii

– consolidarea fundațiilor și soclurilor de zidărie – îmbunătățirea zidăriei istorice existente prin curățarea rosturilor și rerostuire cu mortar de var; local s-au executat plombări, rețeseri

– înlocuirea parțială a finisajelor din ciment cu finisaje pe bază de var – îmbunătățirea zidăriei istorice existente prin curățarea rosturilor și rerostuire cu mortar de var

– consolidarea parțială a pereților din zidărie – refacerea continuității zidăriilor prin rostuiri (mortar de var), rețeseri fisuri, crăpături

– revizuire și consolidare a șarpantei prin înlăturarea intervențiilor neadecvate și consolidarea locală a elementelor structurale: traverse, capetele căpriorilor și nodurile degradate;

– revizuire și consolidare a bolții din lemn;

Instalații

– Instalații electrice de iluminat normal și prize:

5. Campanii anterioare

Campania 2023
Împreună cu Parohia Reformată Roșia Montană, care a derulat un proiect de intervenție complex în intervalul 2019-2021, am sprijinit continuarea lucrărilor întrerupte pe parcursul anului 2021 și 2022. Au fost finalizare lucrările de pardoseli interioare, de completare a lacunelor de zidărie, lucrările preliminare de profile trase și tencuieli, acoperirea cu șindrilă a turnului, introducerea sistemului de colectare a apelor pluviale și canalizarea acestora, introducerea paratrăsnetului. Detalii aici – raport activitate 2023. 

5. Galerie foto

Fotografii anterioare intervenției din 2019

Fotografii din timpul intervenției din 2019

Fotografii din Campania 2023 – Adoptă o Casă

Cum mă implic?