Urmărește-ne pe Facebook

Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roşia Montană nr. 391

15.900 lei strânși din 46.650 lei actualizat la: 19.08.2018
  1. Campania 2018
  2. Descrierea clădirii
  3. Descrierea lucrărilor
  4. Galerie foto
  5. Campanii anterioare

1. Campania 2018

În campania de anul trecut au fost realizate marea majoritate a lucrărilor programate. A fost finalizat nivelul etajului în care funcționează Centrul pentru Interpretarea Patrimoniului din Roșia Montană. Anexa, devenită bucătărie și loc de luat masa pentru voluntarii programului a devenit complet funcțională și a fost finisată (pardoseală din cărămidă, văruire, termoizolare și finisarea intradosului șarpantei). În două dintre camerele de la etaj, care au necesitat lucrări ample de reparații (înlocuirea grinzilor degradate puternic ale zidurilor și planșeului, cercuială, tencuire, revizuire dușumele) a fost amenajată expoziția Memoria obiectelor și Camera hărților. De asemenea, în spațiul de la demisol, cu acces direct din stradă, a fost amenajată expoziția Roșia Montană este… În cadrul lucrărilor propuse de amenjare a podului a fost realizată scara de accces la noua mansardă. Detalii aici: raport de activitate 2017.

În campania 2018 ne propunem să realizăm lucrările necesare pentru punerea în funcțiune a mansardei ca spațiu de cazare pentru voluntarii programului – termoizolare, închiderea cu scândură a intradosului șarpantei, dușumea, introducerea unui grup sanitar în mansardă, dotarea cu mobilier. De asemenea, în măsura în care vom primi donații sau sponsorizări, va fi introdus sistemul de încălzire (centrală termică, radiatoare; conductele, distribuitoarele etc sunt deja pozate). Detalii aici – plan de activitate 2018.

2. Descrierea clădirii

Reconstruită în anul 1933, casa înlocuieşte o construcţie mai veche ridicată probabil înainte de finele secolului al XVIII-lea şi consemnată la jumătatea secolului al XIX-lea – de când datează primul plan al aşezării – înglobând o parte din nivelul inferior al acestei vechi case, pivniţa din spate, cu ziduri mai groase şi acoperire boltită.

Casa este reprezentativă pentru o serie tipologică bine reprezentată în sit, plasată în ultima parte a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, până în deceniul 4. Expresia stilistică a clădirii, transmisă prin conformaţia generală şi prin tratarea de detaliu a faţadelor îndreptate spre spaţiul public, constă în simplitatea conjugată cu o rigoare (temperată) a compoziţiei, atât la nivelul faţadei, unde golurile rectangulare repetă aceeaşi dispoziţie simplu înşiruită la ambele niveluri locuibile şi sunt susţinute de o decoraţie arhitecturală minimală (ancadramente plate şi solbancuri profilate), cât şi la acoperişul simplu, în două ape, cu timpan spre stradă, bordat de elemente din lemn traforat. Faţadei „urbane” îi corespunde spre curte o organizare vernaculară, cu mereu prezentul târnaţ (prispă) care asigură accesul la încăperile înşiruite.

Casa parohială unitariană se înscrie într-un front stradal dens, pe alocuri continuu, care prelungeşte în amonte, spre zona tăurilor (lacuri de acumulare) caracterul urban al zonei Pieţei centrale, aflată în apropiere. Împreună cu casa cantorială (nr. 390) şi cea a clopotarului (nr. 553), toate grupate în jurul bisericii (nr. 530) şi a cimitirului, casa parohială aparţine unui nucleu confesional bine individualizat în cadrul ţesutului urban al centrului localităţii.

Casa este înscrisă în Lista monumentelor istorice a judeţului Alba, cod AB-II-m-B-00297.

3. Descrierea lucrărilor

  • Starea de conservare la momentul începerii intervenției

De la începutul anilor ’90 casa nu a mai fost locuită decât sporadic, iar lucrări de întreţinere şi de reparaţii s-au desfăşurat doar în zona faţadei îndreptate spre stradă şi în prima sală de la parter, care a mai funcţionat ca prăvălie, atelier şi în fine sală de fitness, după care a fost şi ea abandonată. Reparaţiile cu mortar de ciment au provocat deteriorări şi creşterea nivelului umidităţii în ziduri, dar cele mai grave daune au fost cauzate de deteriorarea acoperişului şi expunerea îndelungată a elementelor constructive la umiditate. Astfel zidăria faţadei s-a fracturat şi s-a desprins cu totul în zona colţului din amonte, ameninţând cu prăbuşirea, iar pereţii şi planşeele din lemn prezintă numeroase zone de deteriorare gravă. O parte dintre aceste probleme au fost deja abordate şi rezolvare în campaniile anterioare.

Casa parohială păstrează tâmplăria istorică: uşi, ferestre, oblonul de la prăvălie. Aceste componente necesită reparaţii curente şi, local, în cazul câtorva cercevele, intervenţii de mai mare amploare, de reparare şi de înlocuire a unor elemente degradate.

  • Scopul şi anvergura lucrărilor propuse

Dintre clădirile înscrise în programul „Adoptă o casă la Roşia Montană”, aceasta pune cele mai complexe probleme de consolidare, restaurare şi reabilitare, oferind însă condiţii favorabile pentru utilizare în folos public. Lucrările prevăzute vizează repunerea în funcţiune şi restaurarea casei şi instalarea aici a unui Centru de Interpretarea Patrimoniului, care va constitui o bază permanentă pentru acţiunile viitoare de cercetare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului de la Roşia Montană. Se activează astfel în acest caz, mai mult ca în altele, funcţia socială a patrimoniului cultural, prin rolul care îi va fi atribuit casei în viaţa comunităţii locale, dar şi a altor grupuri sau comunităţi, precum cea a specialiştilor în domeniul patrimoniului sau în alte domenii conexe, cea a studenţilor şi a profesioniştilor în formare – din nou, în domeniul patrimoniului – sau grupul meşterilor, producătorilor şi furnizorilor locali de materiale şi servicii din domeniul construirii tradiţionale.

  • Lucrări anterioare

Lucrările de restaurare a Casei parohiale unitariene au demarat în 2007, când s-au realizat intervenţii restrânse, în regim de urgenţă, urmate apoi de lucrări de anvergură desfăşurate începând cu 2009. A fost restaurat acoperişul, prin revizuirea generală a şarpantei, înlocuirea elementelor putrede şi refacerea învelitorii, au fost realizate lucrările de consolidare a zidurilor de piatră de la parter, cu rezidirea colţului dislocat, au fost înlocuite grinzile planşeului de peste parter care fuseseră distruse parţial de un incendiu şi au fost restaurate suprafeţele exterioare, cu reconstituirea pe baza documentelor existente a solbancurilor ferestrelor de la etaj. Corpul secundar, aflat în curte, în prelungirea casei, a fost demontat şi remontat pe o fundaţie nouă, cu înlocuirea fragmentelor deteriorate din grinzi.

Lucrările executate anterior au fost susţinute financiar de Asociaţiei ARA, la care se adaugă donaţii private şi finanţări câştigate prin concurs, oferite de Ordinul Arhitecţilor din România, prin Timbrul Arhitecturii (2009-2011).

  • Capitolele de lucrări necesare identificate în momentul inlcuderii în Programul Adoptă o Casă
I. Finalizarea lucrărilor de remontare a corpului anexă
1. – săparea gropilor de fundaţie pentru anexa adosată
2. – zidărie din piatră legată cu mortar
3. – montarea structurii din lemn şi a închiderii din scândură
4. – montarea grinzilor şi căpriorilor parţial executate (50%)
5. – montarea asterelei, foliei de protecţiei, învelitorii din şiţă
6. – confecţionare tâmplării noi (1 uşă şi 4 cercevele) după modelul celor conservate
7. – revizuire şi remontarea tâmplăriilor
8. – tencuială interioară şi exterioară de var-nisip, aplicată în trei straturi, bine compactată şi lisată; „armare” cu nuiele de alun (cercuială) parţial executate (10%)
II. Finalizarea introducerii instalaţiilor (electrice, sanitare, termice)
1. – instalaţiile sanitare la nivelul mansardei executate la parter şi etaj
2. – montare corpuri sanitare – necesar 2 WC-uri, 2 chiuvete, armături – duşuri, baterii achiziţionate pentru pentru parter
3. – introducerea instalaţiei electrice în două camere din corpul principal şi în corpul anexă parţial realizată (parter)
4. – instalaţia termică la nivelul parterului şi mansardei parţial realizată (parter)
III. Restaurarea locală a planşeului degradat şi a finisajelor interioare la nivelul parterului
1. -înlocuirea grinzilor degradate
2. – curăţarea zonelor degradate
3. – revizuirea duşumelelor, demontare locală pentru introducerea instalaţiilor
4. – tencuială de var-nisip, aplicată în trei straturi, pe „armătură” din nuiele de alun (cercuială)
IV. Scara de acces la mansardă
V. Finisarea podului
1. – termoizolarea cu vată minerală
2. – închidere cu scândură a intradosului şarpantei
3. – realizarea duşumelelor
VI. Amenajări exterioare
1. – reparaţii mauri pe panta dinspre biserica unitariană
2. – alei, terase finisate cu dale din piatră
3. – construirea unei porţi acoperite din lemn după modelul tradiţional
VII. Mobilare
1. paturi, noptiere
2. mese
3. mobilier de bucătărie
4. mobilier de depozitare – dulapuri
5. aragaz, frigider etc

Galerie

sursa descrierii: Roşia Montană – documente de arhitectură (I), Editura ARA, Bucureşti, 2010, p. 8.
releveu: Andreea David, Alexandra Antonescu (Şcoala de vară ARA, 2009), Roşia Montană – documente de arhitectură (I), Editura ARA, Bucureşti, 2010, pl. 39-40.
fotografii: ARA ■

Cum mă implic?