Gospodărie minieră tradițională (sec. XIX), Roșia Montană, zona Cătălina

0 lei strânși din 28.765 lei actualizat la: 25.02.2024
  1. Campania 2024
  2. Descrierea clădirii
  3. Descrierea lucrărilor
  4. Campanii anterioare
  5. Galerie foto

1. Campania 2024

În Campania 2024, în măsura în care vor fi atrase fondurile necesare, vor fi continuate lucrările realizate la un nivel redus în campaniile precedente – identificarea ruinei demisolului casei și a zidului de sprijin în scopul refacerii zidăriilor. Într-o primă etapă, după consolidarea zidurilor demisolului, va fi reamplasat planșeul istoric, care va fi protejat provizoriu până la campaniile viitoare, când vom continua procesul de restaurare al casei. Detalii aici – plan de activitate 2024.

2. Descrierea ansamblului
Ansamblul gospodăriei, astăzi dispărut aproape în totalitate, este surprins într-o fotografie din jurul anului 1900 (Csiky Lajos, Verespatak és Környéke). Grație acestui prețios document istoric, au putut fi identificate în teren zidurile demisolului casei, anexei și zidului de sprijin (maur) care delimita o terasă pentru casă și anexă, la baza căreia pârâul Roșia (Foieș) antrena roțile hidraulice a două mori de minereu aurifer (șteampuri), parte a acestei gospodării.

Construcțiile (casă și anexă) erau edificate în sistem traditional tipic pentru zonă, cu demisol din piatră, etaj din lemn și acoperiș în patru ape din șindrilă.

Proprietatea nu mai este utilizată de foarte mult timp, motiv pentru care locul construcțiilor a fost luat progresiv de vegetația spontată. Proprietarul, urmaș al minerilor de la Roșia Montană, dorește să reactiveze această proprietate cu profil industrial istoric. Desigur, rostul unor instalații de măcinat minereul aurifer este astăzi redundant, însă o reactivare demonstrativă a acestora și-ar putea găsi locul într-un scenariu turistic. Restaurarea casei ar putea oferi spații de cazare, iar restul ansamblului, configurat în accord cu specificul său industrial istoric, ar putea reprezenta un obiectiv turistic local.

3. Descrierea lucrărilor

  • Starea de conservare

Locuința se conservă sub formă de ruină la nivelul zidurilor demisolului, acoperite în prezent de moloz și vegetație. La nivelul parterului sunt vizibile pardoseala spațiului de circulație („târnațul”) și conturul general al casei.

  • Scopul și anvergura lucrărilor propuse prin Programul Adoptă o Casă

Obiectivul principal al intervenției vizează reinstituirea volumetriei originare a construcției pe baza informațiilor istorice și a urmelor concrete conservate. Demisolul, pe baza informaților existente in situ (zidăriile din piatră), poate fi reconstituit prin operațiuni simple de rezidire pe traseele existente. Parterul poate fi restituit, în cheie arhitecturală contemporană, prin utilizarea sistemului traditional de construcție, cu ziduri din bârne din lemn, îmbinate în coadă de rândunică („cheotori”), planșee din bârnă lângă bârnă („ștucătură”), sarpantă cu corzi și căpriori, încununată de tradiționalul acoperiș din șindrilă horjită. Intervenția va urmări prezentarea acestei intervenții ca o acțiune de recuperare a imaginii istorice, inspirată din metodele tradiționale de construcție.

  • Capitole de lucrări necesare necesare identificate în momentul includerii în Programul Adoptă o Casă
  lucrări observații
I. Proiect de intervenție  
II. Reparații, recuperare ziduri de sprijin, fundații – configurație teren  
1. Fundație zidărie seacă anexă
2. Fundație zidărie cu mortar de var casă
3. Zid de sprijin piatră seacă terasa casă-anexă
4. Identificare vetre de șteamp
III. Restituirea configurației istorice
1. Remontare anexă „industrială” tradițională Fierăria istorică
2. Rezidire demisol-fundații casă pe elemente conservate in situ
3. Reconstituire configurație arhitecturală tradițională – casă
4. Reconstituire instalație de măcinat
IV. Introducere funcțiuni
1. Atelier fierărie – anexă
2. Cazare – casă
3. Spațiu expozițional – șteamp/uri

 

  1. Campanii anterioare

▷ Campania 2023
În Campania 2023 nu au fost realizate lucrări.

▷ Campania 2022
În Campania 2022 nu au fost realizate lucrări. Finalizarea Lapidarium-ului și cele două noi șantiere de urgență deschise nu au permis abordarea și acestei construcții.

▷ Campania 2021
În Campania 2021, au fost continuate lucrările de eliberare a demisolului de moloz și vegetație. Detalii aici – raport de activitate 2021.

▷ Campania 2020
În Campania 2020, atelierul de fierărie a fost utilizat de voluntarii AoC pentru producerea elementelor tradiționale de fierărie (balamale, cuie etc). Fierăria a fost finisată la interior și exterior cu pământ galben și au fost confecționate și montate tâmplăriile refăcute după elementele fragmentare conservate. Detalii aici – raport de activitate 2020.

▷ Campania 2019
În parteneriat cu proprietarul, a fost schițat un scenariu de abordare care să sublinieze și să continue amprenta istorică a locului. Astfel, în prima etapă, pe fundația fostei anexe am remontat un atelier de fierărie istoric donat Asociației ARA de familia Dracea din satul Beia, jud. Brașov. Atelierul este utilizat de voluntarii AoC pentru producerea elementelor tradiționale de fierărie (balamale, pivoți de porți, cuie etc) și prezintă în cursul verii vizitatorilor de la Roșia Montană demonstații de producere a elementelor tradiționale metalice. Detalii aici – raport de activitate 2019.

5. Galerie foto

Cum mă implic?