Urmărește-ne pe Facebook

Sprijină refacerea Lapidarium-ului din Roșia Montană!

7.517 lei strânși din 66.386 lei actualizat la: 15 septembrie 2020

Dragi prieteni, avem nevoie de sprijinul vostru!

Sub povara zăpezii, amenajarea din curtea Muzeului Mineritului din Roșia Montană care proteja Lapidarium-ul, s-a prăbușit. Zidul de terasare și structura metalică au cedat, punând în pericol piesele romane expuse aici. 

Ne-am decis să ajutăm și aici, așa că vă cerem sprijinul pentru a putea face intervenția cât mai curând. De fapt, am început deja: proiectul pentru viitoarea structură de acoperire este gata (mulțumim Profesional Construct Proiectare pentru asistența de specialitate), necesarul de materiale e calculat iar echipa de restauratori de piatră care se ocupă de asigurarea pieselor litice romane a încheiat deja prima etapă de pregătire a monumenteor expuse (Mulțumim firmei Metamorfozys pentru ajutorul prompt!)

Fiind o lucrare în afara planificării din acest an, ea nu a avut buget alocat și depășește capacitatea noastră în acest moment. Însă este nevoie de intervenție urgentă și sperăm să o putem face cât mai repede. Pentru ca noua amenajare să fie gata să primească primii turiști ai verii viitoare, e necesar să ne putem apuca de lucru imediat ce temperaturile o vor permite, în primăvară. Asta presupune să avem în acel moment toate materialele la fața locului și disponibile resursele financiare antrenate de intervenție. Evident, dacă toate aceste necesități sunt întrunite, putem începe chiar mai devreme. 

________________

Dragi prieteni, Muzeul Mineritului din Roșia Montană atrage mii de turiști anual și este printre puținele obiective care pot oferi informații spectaculoase și necesare turiștilor cu ghidaj de specialitate. Piesa de rezistență a muzeului, galeriile miniere romane, sunt prezentate într-un context muzeal care prilejuiește un parcurs de-a lungul istoriei mineritului de aici, expunând în curtea fostei Întreprinderi Miniere de Stat mai multe piese romane, în majoritate monumente funerare, utilaje industriale de prelucrare a minereului – de la șteampuri de lemn până la cele din perioada industrială, o colecție impresionantă de fotografii documentare și unelte specifice etc. 

Întreg acest ansamblu, înființat în anii 70 de geologul Aurel Sântimbrean, fost șef de mină, are acum nevoie de intervenții urgente. Ne dorim să începem cât mai curând, cu Lapidarium-ul, pentru care vom realiza nu doar acoperirea și punerea în siguranță a pieselor și a întregii amenajări, dar va fi însoțit și de elemente și materiale explicative care să aducă un plus de informație turiștilor, pe lângă ghidajul oferit în acest moment. 


CONTRIBUIE ȘI TU!

Puteți sprijini această intervenție prin donații în contul Asociației „ARHITECTURĂ. RESTAURARE. ARHEOLOGIE”, organizatoarea programului Adoptă o Casă la Roșia Montană prin transfer bancar: Cod de Înregistrare Fiscală (CIF):18876357 // Cont: RO 37RNCB 0484 1592 1710 0001Banca: BCR, sucursala Romană

Sau prin
PayPal: contact@adoptaocasa.ro


________________

Pentru fiecare donație minimă de 100 de lei,

primiți gratuit o vizită ghidată la muzeu pentru 2 persoane!

________________

Cu speranță,
Echipa Adoptă o Casă

DETALIERE COSTURI INTERVENȚIE

Lapidarium – Întreprinderea minieră Roșia Montană

Plan 2020-2021

 

Materiale / servicii

cost materiale / servicii

observații

I.

Proiectare

1.

Proiect arhitectură, amenajare expozițională

0,00

contribuție probono Asociația ARA, prin Programul Adoptă o Casă

2.

Proiect structură

0,00

contribuție probono S.C. Profesional Construct S.R.L. (ing. Ștefan Geantă)

I.

Lucrări de asigurare provizorie

1.

sprijiniri

500,00

lemn brut

2.

închidere perimetrală

2.000,00

mash protecție piese litice

3.

asigurări piese litice 

0,00

contribuție probono S.C. Metamorphozys S.R.L. (coordonator restaurator componente artistice – piatră Valentin Ștefan)

II.

Construcție de protecție

1.

structură din lemn

15.000,00

20 mc lemn – dulapi, scândură, grinzi

2.

confecții metalice

8.000,00

piese de colț, de încastrare, fixare tiranți, întinzători

3.

profile de margine metalice

3.000,00

cornier îndoit

4.

șorțuri tablă

1.500,00

tablă zincată

5.

membrană EPDM

3.750,00

6.

strat separație

1.638,00

7.

geotextil

298,00

8.

membrană filtrantă acoperiș verde

1.500,00

III.

Sisteme expoziționale

1.

panouri, etichete

3.000,00

2.

confecții metalice – suporți

2.000,00

 

Total materiale / servicii

42.186,00

 

 

Manoperă

cost manoperă

observații

1.

meșteri – dulgher

13.200,00

2 persoane – 2 luni

2.

personal specializat (coordonator)

6.000,00

1 persoană – 2 luni

3.

muncitori necalificaţi (voluntari)

0,00

30 persoane – 2 luni

 

Total manoperă

19.200,00

 

 

TOTAL

cost

 

 

Cheltuieli (materiale + manoperă)

61.386,00

 

 

Organizare de șantier

2.000,00

 

 

Cheltuieli masă voluntari

3.000,00

 

 

Total necesar finanțare AoC 2020

66.386,00

 


Intervenție derulată de Asociația ARA, prin programul Adoptă o Casă la Roșia Montană, cu sprijinul de specialitate oferit pro-bono de SC Profesional Construct Proiectare SRL și SC Metamorfozys SRL. Mulțumim! 

___________________________________

POVESTEA PIESELOR 01

📌 Piesele antice care se regăsesc azi în colecția Muzeului Mineritului din Roșia Montană au și o istorie relativ recentă, una foarte, foarte interesantă. Ei bine, o parte dintre ele și-au petrecut ”bătrânețile” în zidurile caselor Roșiei Montane, înainte să fie aduse laolaltă în colecția muzeului, la inițiativa geologului Aurel Sântimbrean, la finele anilor 70.

Stele funerare, inscripţii, altare de cult, fragmente arhitecturale, recuperate din construcţii sau amenajări romane erau expuse în fațadele caselor iar această practică reprezintă un fenomen arhitectural devenit reprezentativ pentru Roșia Montană, un mod de utilizare a artefactelor antice care ia amploare în secolul XIX, când în zona Transilvaniei sunt menţionate fragmente antice înglobate, cu faţa la vedere, în zidurile noilor construcţii – locuinţe, biserici sau simple lucrări de inginerie civilă. Trimisul lui Anton Steinbüchel, şi mai târziu chiar Theodor Mommsen, care ajunge în zona Alburnus Maior în 1857 într-o vizită de documentare, descriu mai multe monumente epigrafice întâlnite la casele Popasake, Janko Francisc, Romulus Gritta şi Ioan Madan.

În zidurile acestora erau vizibile stele funerare dispuse cu inscripţia spre stradă, iar în jurul casei Gritta ia naştere un adevărat lapidarium format din piese de arhitectură şi sculptură funerară romane, surprins într-o gravură realizată spre sfârşitul secolului, în 1892. Un grup de patru altare funerare, aflate acum în colecţia Muzeului Mineritului din Roşia Montană, au fost întâi zidite, la scurt timp după descoperire, la jumătatea secolului al XIX-lea, la gura galeriei „Ferdinand”, pentru ca mai târziu să ajungă în parcul liceului „Horea, Cloşca şi Crişan” din Abrud. Un alt altar votiv descoperit probabil tot la Roşia Montană a ajuns, la 1873, în biserica Sf. Nicolae din Abrud, iar un altul, descoperit în 1868 în zona Ţarina, a folosit ca „picior de pristol” în biserica ortodoxă din Roşia Montană până în 1925, când a fost transportat în muzeul din Turda (Cf. V. Wollmann).

Astfel de exemple subzistă încă la mai multe case din zona centrală a Roşiei Montane (ex. casele 321 (clădire înscrisă în programul nostru, unde am repus în fațadă o copie a altarului aflat azi în muzeu), 391, 409, 342 – Școala Germană / vezi foto).
Aceste povești, informații despre parcursul unor pietre aparent lipsite de viață dar cu un trecut neașteptat și fabulos, trebuie spuse și transmise. Ne propunem să facem asta odată cu refacerea Lapidariului Muzeului din Roșia Montană, iar dacă doriți să ne sprijiniți în acest demers am fi mai mult decât bucuroși 🙂
📸 Sursa Foto 1: Horia Ciugudean / fațada Școlii Germane din Roșia Montană, înainte de extragerea monumentului roman din fațadă.
📸 Foto 2: imagine din incinta Muzeului Minieritului, din timpul stabilizării și pregătirii fragmentelor piesei / Tania și Adi / @Metamorfozys / august 2020.

________

PRIMA DONAȚIE! ❤️

________

POVESTA PIESELOR 02 

În 2012-2013, în timpul lucrărilor pe care le-am derulat la casa cu spațiu comercial din Piața Centrală (când am eliberat fațada de tencuielile din mortar de ciment), am descoperit în zidăria fațadei amprenta unei piese romane, a unui altar votiv. 

L-am identificat în Lapidarium-ul Muzeului Mineritului din Roșia Montană și am aflat că în 1939, la construirea casei, în faţada dinspre Piaţă a fost  zidită o spolie romană care fusese descoperită în zona Ţarina – un altar votiv cu inscripţie: Apollini / Aug(usto) sac(rum) / Panes N /[o]-setis / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 

Această era o închinare zeului Apollo Augustul făcută de către ilirul Panes, (fiul) lui Noset –, mărturie a supravieţuirii până în perioadă interbelică a acestui mod special de proiectare în prezent a trecutului. Un al doilea fragment epigraf roman – o lespede votivă cu inscripţia Dassius [______] / Deanae [______] / et conle [______] – se găsea încastrat în pavajul curţii, ilustrând un alt mod, pur funcţional, de reutilizare a materialului litic roman.

În 2014, cu ajutorul colegilor specializați în restaurare de componente artistice și prin bunăvoința administratorilor muzeului, am realizat copii ale celor două piese și altarul a fost montat înapoi pe fațadă, pe locul indicat de amprenta lăsată în zid la scoaterea originalului.

Am povestit în urmă cu câteva zile despre această practică des întâlnită în secolul XIX, în zona Transilvaniei, prin care inscripţii, altare de cult, fragmente arhitecturale recuperate din construcţii sau amenajări romane erau expuse în fațadele caselor. În cazul de față am reușit să refacem parcursul altarului roman și să redăm imaginea istorică a fațadei prin amplasarea copiei, originalul aflându-se în continuare expus în Lapidarium-ul Muzeului din Roșia.

Sunt piese antice cu povești care merită spuse, poate chiar urmărite prin sat, în locurile și fațadele unde și-au petrecut o perioadă din existența lor. Un soi de ”treasure hunt” tematic, însoțit și ghidat pas cu pas, din incinta Muzeului până pe ulițele târgului. Un fenomen întreg recompus din povești recuperate din fragmente de piese romane, mărturii și amprente în zidării de piatră. Sunt lucruri realizabile printr-un efort comun în care vă invităm să ne fiți alături, începând cu refacerea Lapidarium-ului deteriorat de ultimele zăpezi din Roșia Montană. 

______________________

 

Cum mă implic?