Casă minerească, nr. 289

 1. Descrierea clădirii

Nu se cunosc date certe despre data edificării clădirii, însă judecând după configurația, forma acoperișului și tipul de plan putem propune ca dată a construirii în această formă începutul sec. XX. Totodată, analizând configurația zonei așa cum este ea redată în planul Posepny (1868), identificăm ceea ce pare să fie o construcție pre-existentă pe actualul amplasament. Este foarte posibil ca construcția actuală, din prima parte a sec. XX, să fie o reparație a unei construcții din prima jumătate a sec. XIX; în acest sens stă mărturie demisolul cu pivniță boltită.

Planul construcției este simplu, dreptunghiular alungit, cu prispă („târnaț”) închisă pe una dintre laturile lungi ale planului. Clădirea este compartimentată la parter în două încăperi, fiecare cu acces distinct din târnaț, dar în același timp și cu ușă de legătură între ele. La unul din capetele tărnațului este amplasată o anexă. Demisolul este compartimentat în două încăperi corespunzătoare celor de la parter.

Construcția este realizată din bârne de lemn așezate pe demisolul din piatră legată cu mortar. Unul dintre spațiile de la demisol este acoperit cu o boltă cilindrică, iar cel de-al doilea cu grinzi aparente. Peste boltă și grinzile celui de-al doilea spațiu este așezat un planșeu grindă-lângă-grindă („ștucătură”), pe care îl regăsim și deasupra parterului cu pereți din bârne de lemn tencuite.

Învelitoarea din țiglă este așezată pe șarpantă cu ferme din lemn.

Anexele sunt realizate din bârne de lemn, pe fundații de piatră legată cu mrotar de var.

Limbajul arhitectural și tehnica de construcție, cu soclu masiv din piatră, târnaț închis cu ochiuri de geam de mici dimensiuni, acoperiș în două ape – sunt specifice zonei Apusenilor și construcțiilor minerești locale ridicate la începutul sec. XX, pe o structură anterioară, care poate proveni din prima jumătate a sec. XIX. La această imagine se adaugă prelucrarea fațadei vestice, pe care au fost sugerate câteva elemente arhitecturale simplificate de inspirație urbană: pilaștrii angajați-cadre, solbancuri comune perechilor de ferestre, cornișă la streașină.

 1. Descrierea lucrărilor

Starea de conservare

Construcția nu a mai fost utilizată de câțiva ani, dar se află într-o stare medie de conservare, fiind necesare pentru reutilizare lucrări de reparații curente.

Starea clădirii se prezintă astfel:

– Tencuielile exterioare, realizate inițial cu mortare pe bază de var, au fost în trecut reparate necorespunzător cu mortare de ciment, prezintă degradări cauzate de umiditatea capilară, determinând exfolierea stratului de suprafață, local până la nivelul armăturii din nuiele de alun. Sunt necesare eliminarea reparațiilor improprii cu mortare de ciment, refaceri locale și reparații pe zonele de desprindere sau sfărâmițare a stratului de finisaj.

– Starea generală de conservare a finisajelor și tâmplăriilor este medie, spre rea, necesitând înlocuiri generale.

Capitole de lucrări necesare necesare identificate în momentul includerii în Programul Adoptă o Casă

 • Finisaje exterioare:

–     eliminarea tencuielilor și elementelor din ciment

–     completare lacune cu tencuieli cu mortar de var aditivat, finisare

–     curățare zone cu exfolieri, integrare cu tencuieli cu mortar de var, finisare

–     zugrăvire cu var pastă

 • Finisajele interioare:

–     eliminarea tencuielilor cu mortar de ciment

–     integrare cu tencuieli cu mortar de var, finisare

–     zugrăvire cu var pastă

 • Pardoseli:

–     reparații/înlocuire dușumele, refacere șape mortar de var și piatră

 • Tâmplării:

–          reparații/înlocuire tâmplării configurate după modelul istoric – două rânduri, rând exterior sticlă simplă, rând interior temopan subțire

 • Acoperiș:

–     astereală, membrană de difuzie, strat de ventilare, verificare și remontare învelitoare țiglă

 • Instalații electrice
 • Instalații sanitare
 • Instalații termice
 • Împrejmuiri și anexe
 • Refacere ziduri de terasare și împrejmuire din piatră seacă
 • Reparații și refaceri gard de lemn
 • Reparații anexe – bucătărie de vară-cuptor
 1. Stadiul lucrărilor

În cursul anului 2023 au fost realizare reparațiile acoperișului, eliminarea intervențiilor nocive – tencuieli cu mortare de ciment generalizate, a fost introdus sistemul de canalizare, branșamentul electric și apă rece, instalația electrică.

Cum mă implic?