Campania Adoptă o Casă 2013 – raport de activitate Casa 391

Au fost realizate următoarele lucrări: poarta, șapa corpului anexă, închiderea pe latura nordică (anexă), tencuirea corpului anexă (exterior), tâmplării la corpul anexă (recondiționare și execuție după model istoric),instalații electrice, sanitare, încălzire, perete despărțitor al băii, finisaje camere, tencuieli.

Capitolele de lucrări propuse pentru finanțare – Raport 2013

 

Materiale

observații

sursa de finanțare / procurare materiale, manoperă, voluntari

I.

Finalizarea lucrărilor de remontare a corpului anexă

3.

– montarea structurii din lemn şi a închiderii din scândură

– structura a fot finalizată, închiderea a fost montată provizoriu

– AoC

6.

– confecţionare tâmplării noi

– lucrare finalizată

– AoC

7.

– revizuire şi remontarea tâmplăriilor

8.

– tencuială interioară şi exterioară de var-nisip, aplicată în trei straturi, „armare” cu nuiele de alun (cercuială)

– lucrare finalizată în proporție de 50%

– materialele au fost folosite și la turnarea șapei în anexă

– AoC

II.

Finalizarea introducerii instalaţiilor (electrice, sanitare, termice)

1.

– instalaţii sanitare la nivelul mansardei

– lucrare nerealizată

2.

– montare corpuri sanitare – necesar 2 WC-uri, 2 chiuvete, armături – duşuri, baterii

– lucrare realizată parțial. Au fost achiziționate materiale de hidroizolație, finisaje etc.

-AoC

3.

– introducerea instalaţiei electrice în corpul principal (parter) şi în corpul anexă

– lucrare realizată în proporție de 70%

-AoC

4.

– instalaţia termică la nivelul parterului şi mansardei

– lucrare realizată parțial (50%) la nivelul parterului

-AoC

III.

Restaurarea locală a planşeului degradat şi a finisajelor interioare la nivelul parterului

1.

– înlocuirea grinzilor degradate

– lucrare nerealizată

2.

– curăţarea zonelor degradate

– lucrare nerealizată

3.

– revizuirea duşumelelor, demontare locală pentru introducerea instalaţiilor

– lucrare realizată în proporție de 20 %

-AoC

4.

– tencuială de var-nisip, aplicată în trei straturi, pe „armătură” din nuiele de alun (cercuială)

– lucrare nerealizată

VI.

Amenajări exterioare

1.

– construirea unei porţi acoperite din lemn după modelul tradiţional

– lucrare finalizată în proporție de 80%

– AoC

2.

– reparaţii mauri pe panta dinspre biserica unitariană

– lucrare nerealizată

 

Materiale

Cost – estimare 2013

Observaţii / raport activități 2013

1.

1 mc scândură pentru închiderea perimetrală

600

– 635

2.

– confecţionare tâmplării noi

– revizuire şi remontarea tâmplăriilor

1300

– costul materialului inclus în costul manoperei

3.

– 500 – 1 tonă var pastă

– 400 – 2 tone nisip

900

– 500 – 1 tonă var

– 400 – 3 tone nisip

4.

– instalaţii sanitare la nivelul mansardei

500

– 2150 – instalații termice, sanitare la nivelul parterului au fost finalizate în proporție de 90%

5.

– montare corpuri sanitare – necesar 2 WC-uri, 2 chiuvete, armături – duşuri, baterii

1500

– 1650 – au fost achiziționate materialele pentru hidroizolație, finisaje (gresie, faianță) etc.

6.

– instalație electrică

1000

– 600 – cablu, tub protecție, doze etc.

7.

– instalație termică

1000

– inclusă la pct. 4

8.

– lemn, șindrilă, feronerie poartă

1500

– 900 – inclusiv manoperă

Manoperă

1.

meşter restaurator (dulgherie, finisaje) – 1 persoană – 1 lună

5500

 – 4300

2.

muncitori specializaţi – 2 persoane – 1 lună

5500

– 0

3.

muncitori necalificaţi (voluntari) – 10 persoane – 1 lună

0

– 18 voluntari AoC, 4 participanți Școala ARA

4.

asistență de specialitate ARA

0

– 2 specialiști au asigurat voluntar coordonarea și asistența lucrărilor

Cheltuieli totale (materiale, manoperă)

12015

Cheltuieli masă voluntari

1875

Organizare de șantier – malaxor var, mistrii, diverse unelte și consumabile

550

Donații AoC (inclusiv fonduri AFCN)

15182

Sold

742

Depășire buget campanie 2012

3247

Depășire buget campanie 2013

2505

Cum mă implic?