Campania Adoptă o Casă 2012 – raport de activitate Casa 391

Campania Adoptă o Casă 2012 – Raport de activitate

Au fost continuate lucrările la construcția anexă: fundațiile din piatră legată cu mortar de var ale spațiului anexat, șarpanta tradițională, astereala din scândură, hidroizolația și învelitoarea tradițională din șindrilă.

Intervenţii – capitole propuse pentru finanţare – Raport 2012

lucrări

observaţii

sursa de finanțare/procurare materiale, manoperă, voluntari

I.

Finalizarea lucrărilor de remontare a corpului anexă

1.

– săparea gropilor de fundaţie pentru anexa adosată

– finalizată

– a fost folosită piatră recuperată din săpătură și din lucrări anterioare

– AM (manoperă), ARA (materiale, manoperă), voluntari SCI

2.

– zidărie din piatră legată cu mortar

– finalizată

– AM (manoperă), ARA (manoperă), AoC (materiale), voluntariat SCI

3.

– montarea structurii din lemn şi a închiderii din scândură

– parțial executată (50%)

– AM (manoperă), ARA (materiale, manoperă), participanți Școala ARA (manoperă)

4.

– montarea grinzilor şi căpriorilor

– lucrare finalizată

– AM (manoperă), ARA (materiale, manoperă), participanți Școala ARA (manoperă)

5.

– montarea asterelei, foliei de protecţiei, învelitorii din şiţă

– zidit în proporție de 90% cu piatră recuperată

– manoperă AM, materiale donații AoC

6.

– confecţionare tâmplării noi (1 uşă şi 4 cercevele) după modelul celor conservate

– lucrare nerealizată

7.

– revizuire şi remontarea tâmplăriilor

– lucrare nerealizată

8.

– tencuială interioară şi exterioară de var-nisip, aplicată în trei straturi, „armare” cu nuiele de alun (cercuială)

– lucrare nerealizată

II.

Finalizarea introducerii instalaţiilor (electrice, sanitare, termice)

1.

– instalaţiile sanitare la nivelul mansardei

– lucrare nerealizată

– executate la parter şi etaj – anterior anului 2012

2.

– montare corpuri sanitare – necesar 2 WC-uri, 2 chiuvete, armături – duşuri, baterii

– lucrare nerealizată

– achiziţionate pentru pentru parter – anterior anului 2012

3.

– introducerea instalaţiei electrice în două camere din corpul principal şi în corpul anexă

– lucrare nerealizată

– parţial realizată (parter) – anterior anului 2012

4.

– instalaţia termică la nivelul parterului şi mansardei

– lucrare nerealizată

– parţial realizată (parter) – anterior anului 2012

III.

Restaurarea locală a planşeului degradat şi a finisajelor interioare la nivelul parterului

1.

– înlocuirea grinzilor degradate

– lucrare nerealizată

2.

– curăţarea zonelor degradate

– lucrare nerealizată

3.

– revizuirea duşumelelor, demontare locală pentru introducerea instalaţiilor

– lucrare nerealizată

4.

– tencuială de var-nisip, aplicată în trei straturi, pe „armătură” din nuiele de alun (cercuială)

– lucrare nerealizată

IV.

Amenajări exterioare

1.

– construirea unei porţi din lemn după modelul tradiţional

– lucrare nerealizată

Necesar finanţare – manoperă, materiale – Raport 2012

 

Materiale

Cost-estimare 2012

Observaţii / raport activități 2012

1.

lemn debitat – grinzi, căpriori – cca. 2 mc – 2 x 700

1200

– achiziționat de ARA – anterior anului 2012

2.

scândură – cca. 100 mp – 3 mc – 3 x 600

1800

– astereală – 2 mc – 1400 – achiziționat de ARA

3.

piatră de construcţie (+ transport) – cca. 5 mc (şi pentru lucrări viitoare)

2000

– a fost folosită piatră recuperată din săpătura fundației și din lucrări anterioare

4.

var (+ transport) – cca. 2000 kg (şi pentru lucrări viitoare)

3000

– 1 tonă – 800 lei – Donații AoC (utilizate la casa nr. 391 și biserica unitariană)

5.

nisip (+ transport) – cca. 5 t (şi pentru lucrări viitoare)

800

– cca. 5 tone – 929 lei – Donații AoC (utilizate la casa nr. 391 și biserica unitariană)

6.

folie de protecţie – cca. 100 mp

300

– 100 lei – achiziționat de ARA

7.

materiale electrice mutare branşament

500

– lucrare nerealizată

Manoperă

Cost – estimare 2012

Observaţii / raport activități 2012

1.

meşter restaurator (dulgherie, finisaje) – 1 persoană – 1 lună

5500

– 1 persoană – 2 săptămâni (2750 lei) a realizat componentele șarpantei

– lucrări realizate, serviciu neachitat

2.

muncitori specializaţi – 2 persoane – 1 lună

5500

– 3375 lei – AM (manoperă muncitori), participare voluntară membri ARA

3.

muncitori necalificaţi (voluntari) – 10 persoane – 1 lună

0

– 4 voluntari SCI – cca. 5 zile,

– 5 participanți tabără ARA – cca. 10 zile

4.

instalator sanitare – 1 persoană – ½ lună

500

– lucrare nerealizată

5.

instalator electrice – 1 persoană – ½ lună

1000

– lucrare nerealizată

6.

meşter şindrilar – 1 persoană – ½ lună

5000

– 7500 lei (material, confecționare, montare) din care:

– 5769 lei redistribuire donații AoC de la casa nr. 321 (cu acordul donatorilor care au precizat casa nr. 321 ca obiect al donației)

– 1731 lei serviciu neacoperit financiar (suma a fost acoperită în avans de ARA)

Cost TOTAL intervenţii/participanți

25900
Cheltuieli totale (materiale, manoperă) 16854
Voluntari participanți 6

Donații AoC

6858

Contribuție financiară AM

3375

Contribuție financiară ARA

1500 (plus 1200 anterior anului 2012)

Lucrări executate – neacoperite financiar

4431

Redistribuire de la Biserica unitariană – nr.530. La lucrările de la biserica unitariană au fost folosite materiale de construcție achiziționate în cadrul lucrărilor realizate la casa parohială unitariană.

1184

Depășire a bugetului

3247

Asistență de specialitate ARA

2 specialiști au asigurat voluntar coordonarea și asistența lucrărilor

* AoC – Adoptă o Casă, AM – Alburnus Maior, ARA – Asociația Arhitectură. Restaurare. Arheologie, SCI – Service Civil International, UAR – Uniunea Arhitecților din România, AFCN – Administrația Fondului Cultural Național

Cum mă implic?