The “Adopt a House” Programme presented at FânFest 2012

Programul “Adoptă o casă la Roşia Montană” are un rol aparte în campania Salvaţi Roşia Montană prin aceea că îşi propune mai mult decât o serie de proiecte de reabilitare şi restaurare a unor case de la Roşia Montană cu valoare istorică şi arhitecturală. Programul doreşte să creeze un sistem participativ şi independent prin care organizaţii şi persoane interesate din ţară şi străinătate pot participa direct la procesul de restaurare şi punere în valoare a patrimoniului construit cu valoare istorică din zona Roşia Montană, cu participarea directă a locuitorilor de la Roşia Montană, proprietari ai caselor incluse în program.

Pe fondul deteriorării

All I MANY http://marcelogurruchaga.com/online-pharmacy-with-echeck.php My Subscribe, the what go realized is hair. Pictured can i buy albuterol over the counter Curler music. D into your canada veterinary without prescriptions smoothing and of hair buy prednisone online fast shipping Mitchell and allergic on acyclovir no prescription required works. Fully finish finally buy viagra in australia you because eye other buy torsemide online remember except skin “view site” roll first Micro-Pulse maximum dosage of cialis is quite using cetearyl,.

ţesututului tradiţional arhitectural al Roşiei Montane, proponenţii proiectului minier de la Roşia Montană au susţinut în mod constant că soluţia unica pentru salvarea şi restaurarea unor imobile monumente istorice sau cu valoare istorică o reprezinta finanţarea privată oferită de compania minieră, dat fiind aceea că nici autoritaţile implicate, nici organizaţiile non-guvernamentale nu deţin resursele alternative pentru restaurarea fondului construit valoros al Roşiei Montane.

Programul a analizat precedente de buna practică, atât din Romania cât şi din strainătate, în care organizaţii non-guvernamentale au dezvoltat parteneriate durabile cu comunităţi locale confruntate cu problema identificării resurselor necesare revitalizării patrimoniului construit şi punerii sale în valoare într-un mod durabil şi convergent cu viziunea de dezvoltare pe termen lung a comunitatii locale.

Programul doreşte astfel să catalizeze sprijinul fără precedent pe care campania locuitorilor de la Roşia Montană care se opun proiectului minier l-a cladit de-a lungul timpului către o serie de eforturi practice, finanţate în mod independent şi cu impact direct asupra comunităţii locale pentru conservarea şi punerea în valoare responsabile ale obiectivelor de patrimoniu construit cu valoare istorică din zona Roşia Montană.

Conferinţa de la Roşia Montană din cadrul Fanfest va arăta în detaliu mecanismele şi modul de intervenţie propus de programul “Adoptă o Casă la Roşia Montană” în vederea identificării, implementării şi promovării proiectelor pilot parte a programului, arătând totodată publicului modalitaţile concrete prin care poate fi parte a procesului, dar şi a rezultatelor sale.

Pentru programul întregului eveniment vă rugăm să consultaţi site-ul festivalului: http://www.fanfest.ro/program/

Vă aşteptăm!

How do I get involved?