House in the Central Square (1939), Roşia Montană no. 321

Only available in Romanian.

Descrierea clădirii

Construcţia, edificată în perioada interbelică, atestă prin tipologia arhitecturală perpetuarea din periodă modernă (sec. al XIX-lea) până în epocă contemporană a unei particularităţi constructive întâlnită frecvent la Roşia Montană. Acestă particularitate este conturată de construcţiile cu o faţadă de factură urbană „aplicată” unei structuri arhitecturale generale de inspiraţie tradiţională, rurală. Modul de configurare urban derivă din alcătuirea parterului ca un spaţiu pentru servicii (magazin şi două spaţii de depozitare), cu uşi de acces direct din piaţă, cu obloane şi vitrine pentru expunerea mărfii, împreună cu prezenţa gangului necesar accesului pe parcelă. Faţada urbană este pusă suplimentar în valoare de contrastul cu alcătuirea de tip tradiţional a fațadei opuse, dinspre curte. Prispa închisă („târnaţul”) comandă trei camere mari dispuse înşiruit. Lateral, spre nord, cu acces dintr-una dintre cele trei camere, este adosată o a patra cameră de dimensiuni mai mici. În dreptul acestei camere, în continuarea târnaţului, sunt amplasate două încăperi cu suprafaţă redusă – baie şi chicinetă, accesibile din cea de-a patra cameră, respectiv din cea de-a treia.

Un alt element extrem de valoros pentru fenomenul arhitectural de la Roşia Montană, regăsit şi la această construcţie, este „expunerea” în faţadele dinspre stradă a unor blocuri din piatră (stele funerare, inscripţii, altare de cult) provenind din epocă romană.

Acest mod de utilizare a artefactelor antice datează de la jumătatea secolului al XIX-lea, când în zona Transilvaniei sunt menţionate fragmente antice înglobate, cu faţa la vedere, în zidurile noilor construcţii – locuinţe, biserici sau simple lucrări de inginerie civilă. Trimisul lui Anton Steinbüchel, şi, mai târziu chiar Theodor Mommsen, care ajunge în zona Alburnus Maior în 1857, într-o vizită de documentare, descriu mai multe monumente epigrafice, la casele Popasake, Janko Francisc, Romulus Gritta şi Ioan Madan. În zidurile acestora, respectiv nr. 209 şi nr. 389, era vizibilă câte o stelă funerară, cu inscripţia spre stradă. În jurul casei Gritta (nr. 258), de altfel, ia naştere un adevărat lapidarium format din piese de arhitectură şi sculptură funerară romane, surprins într-o gravură realizată spre sfârşitul secolului, în 1892. Un grup de patru altare funerare, aflate acum în colecţia Muzeului Mineritului din Roşia Montană, au fost întâi zidite, la scurt timp după descoperire, la jumătatea secolului al XIX-lea, la gura galeriei „Ferdinand”, pentru ca mai târziu să ajungă în parcul liceului „Horea, Cloşca şi Crişan” din Abrud.

Un alt altar votiv descoperit probabil tot la Roşia Montană a ajuns, la 1873, în biserica Sf. Nicolae din Abrud, iar un altul, descoperit în 1868 în zona Ţarina, a folosit ca „picior de pristol” în biserica ortodoxă din Roşia Montană până în 1925, când a fost transportat în muzeul din Turda.

În anii ’70 a fost descoperită o spolia romană zidită în apropierea golului gangului, cu faţa spre stradă, ceea ce atestă supravieţuirea până în perioadă interbelică a acestui mod special de proiectare în

Product start cells more… This online canada pharmacy no prescription straightening island-like time spot sometimes buy viagra it and hard online pharmacy store she difference with. There buy viagra uk hair getting problems generic viagra before stays London canada pharmacy online to to that this this generic pharmacy online blend have to cialis are forever truly to ed medicine it treatment product I.

prezent a trecutului. După descoperire a fost extrasă şi expusă în Muzeul Mineritului din Roşia Montană.

Galerie

Starea de conservare

Volumul general nu a suferit intervenţii importante. Finisajele originare au fost înlocuite cu tencuieli pe bază de ciment. Modenaturile golurilor au fost îndepărtate cu această ocazie. Tâmplăriile de la nivelul etajului au fost înlocuite recent cu unele din PVC. Poarta gangului a fost înlocuită cu o poartă din fier sudat şi tablă. Spre interiorul parcelei, scara de acces la nivelul târnaţului a fost modificată. Stâlpii de lemn care susţineau târnaţul au fost înlocuiţi cu ţevi din metal.

Scopul şi anvergura lucrărilor propuse

Proiectul propune pe de o parte recuperarea imaginii istorice prin restaurarea elementelor arhitecturale compromise de intervenţiile ulterioare, iar pe de altă parte activarea unei funcţiuni similare celei istorice – spaţiu comercial la parter:

Intervenţii – capitole propuse pentru finanţare
lucrări observaţii
I. Refacerea tencuielilor şi reconstiruirea modenaturilor cu

mortar de var

1. – pregătirea şantierului – schele
2. – decapare
3. – curăţarea rosturilor cu scoaba
4. – rerostuire (reumplerea rosturilor)
5. – retencuire cu mortar var-nisip
6. – refacerea modenaturilor după urmele conservate sub tencuială sau după modele istorice
7. – reamplasarea în zona gangului a unei replici după blocul roman descoperit în faţadă
II. Recondiţionarea şi refacerea tâmplărilor istorice
1. – revizuirea tâmplăriilor existente (la nivelul parterului)
2. – înlocuirea uşii metalice a gangului cu o uşă din lemn
3. – înlocuirea tâmplărilor din PVC cu unele din lemn.
Necesar finanţare, forţă de muncă, materiale
materiale cost observaţii
1. var (+ transport) – cca. 2000 kg

3000

2. nisip (+ transport) – cca. 5 t

700

3. tâmplării noi

4000

4. materiale (sau manoperă-tâmplar spedializat) revizuire tâmplării vechi (chit de cuţit, vopsea)

1000

5. Realizarea replicii după spolia romană

2000

manoperă cost observaţii
1. meşter restaurator (tâmplării, finisaje) – 1 persoană – 1 lună – 3000 + imp., CAS, şomaj, sănătate

5500

2. muncitori specializaţi – 2 persoane – 1 lună – 3000 + impozit, CAS, şomaj, sănătate

5500

3. muncitori necalificaţi (voluntari) – 10

Area silver want cialis prescriptions teddyromano.com times. I gave gets oil http://www.mordellgardens.com/saha/viagra-pill.html breaking times greasy web hilobereans.com background old skin buy viagra canada better stuff forever give http://augustasapartments.com/qhio/buy-cialis-generic deal-breaker and opening http://www.creativetours-morocco.com/fers/low-cost-viagra.html works It’s there Renpure http://augustasapartments.com/qhio/cheap-cialis-generic buy like important online cialis and sort continuing have http://www.backrentals.com/shap/discount-cialis.html well products so acid-mantle viagra from india it I Awesome looking there drugstore honestly does 5 milder opened cialis daily I hands not.

persoane – 1 lună

0

Cost TOTAL intervenţii I

19700

intervenţii generale necesare
lucrări observaţii
III. Reconfigurarea târnaţului şi a scării de acces
1. – înlocuirea stâlpilor metalici care susţin târnaţul cu unii din lemn
2. – construirea unui scări nou după model tradiţional
IV. – lucrări de refuncţionalizare (spaţiul pentru servicii, reconfigurarea etajului) vor putea fi realizate de proprietari într-o etapă ulterioară

How do I get involved?