Urmărește-ne pe Facebook

Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roşia Montană nr. 391

 1. Descrierea clădirii
 2. Campania Adoptă o Casă 2017
 3. Descrierea lucrărilor
 4. Campania Adotpă o Casă 2016 – Raport de activitate
 5. Campania Adotpă o Casă 2015 – Raport de activitate
 6. Campania Adoptă o Casă 2014 – Raport de activitate
 7. Campania Adoptă o Casă 2013 – Raport de activitate
 8. Campania Adoptă o Casă 2012 – Raport de activitate
 9. Galerie foto

1. Descrierea clădirii

Reconstruită în anul 1933, casa înlocuieşte o construcţie mai veche ridicată probabil înainte de finele secolului al XVIII-lea şi consemnată la jumătatea secolului al XIX-lea (1856) – de când datează primul plan al aşezării – înglobând o parte din nivelul inferior al acestei vechi case, pivniţa din spate, cu ziduri mai groase şi acoperire în boltă uşor aplatizată.

Casa este reprezentativă pentru o serie tipologică bine reprezentată în sit, plasată în ultima parte a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, până în deceniul 4. Expresia stilistică a clădirii, transmisă prin conformaţia generală şi prin tratarea de detaliu a faţadelor îndreptate spre spaţiul public, constă în simplitatea conjugată cu o rigoare (temperată) a compoziţiei, atât la nivelul faţadei, unde golurile rectangulare repetă aceeaşi dispoziţie simplu înşiruită la ambele niveluri locuibile şi sunt susţinute de o decoraţie arhitecturală minimală (ancadramente plate şi solbancuri profilate), cât şi la acoperişul simplu, în două ape, cu timpan spre stradă, bordat de elemente din lemn traforat. Faţadei „urbane” îi corespunde spre curte o organizare vernaculară, cu mereu prezentul târnaţ (prispă) care asigură accesul la încăperile înşiruite.

Casa parohială unitariană se înscrie într-un front stradal dens, pe alocuri continuu, care prelungeşte în amonte, spre zona tăurilor (lacuri de acumulare) caracterul urban al zonei Pieţei centrale, aflată în apropiere. Împreună cu casa cantorială (nr. 390) şi cea a clopotarului (nr. 553), toate grupate în jurul bisericii (nr. 530) şi a cimitirului, casa parohială aparţine unui nucleu confesional bine individualizat în cadrul ţesutului urban al centrului localităţii.

Casa este înscrisă în Lista monumentelor istorice a judeţului Alba la poziţia 484, cod AB-II-m-B-00297.

2. Campania Adoptă o Casă 2017

În campania 2016 au fost realizate parțial lucrări prevăzute în campaniile anterioare (vezi raport 2016). A fost finalizată poarta tradițională, a fost realizat sistemul de captare și dirijare a apelor pluviale din zona anexei și a fost pusă în funcțiune bucătăria care a asigurat infrastructura necesară desfășurării șantierelor cu voluntari. Detalii aici – rapoartele de activitate 2014, 2015.

În această campanie ne propunem să realizăm lucrările necesare pentru punerea în funcțiune a Centrului pentru Interpretarea Patrimoniului din Roșia Montană – repararea și finisarea camerelor de la etaj, dotarea cu echipamente, amenajarea mansardei și dotarea cu mobilier. Detalii aici – plan de activitate 2017.

3. Descrierea lucrărilor

 • Starea de conservare la momentul începerii intervenției

De la începutul anilor ’90 casa nu a mai fost locuită decât sporadic, iar lucrări de întreţinere şi de reparaţii s-au desfăşurat doar în zona faţadei îndreptate spre stradă şi în prima sală de la parter, care a mai funcţionat ca prăvălie, atelier şi în fine sală de fitness, după care a fost şi ea abandonată. Reparaţiile cu mortar de ciment au provocat deteriorări şi creşterea nivelului umidităţii în ziduri, dar cele mai grave daune au fost cauzate de deteriorarea acoperişului şi expunerea îndelungată a elementelor constructive la umiditate. Astfel zidăria faţadei s-a fracturat şi s-a desprins cu totul în zona colţului din amonte, ameninţând cu prăbuşirea, iar pereţii şi planşeele din lemn prezintă numeroase zone de deteriorare gravă. O parte dintre aceste probleme au fost deja abordate şi rezolvare în campaniile anterioare.

Casa parohială păstrează tâmplăria istorică: uşi, ferestre, oblonul de la prăvălie. Aceste componente necesită reparaţii curente şi, local, în cazul câtorva cercevele, intervenţii de mai mare amploare, de reparare şi de înlocuire a unor elemente degradate.

 • Scopul şi anvergura lucrărilor propuse

Dintre clădirile înscrise în programul „Adoptă o casă la Roşia Montană”, aceasta pune cele mai complexe probleme de consolidare, restaurare şi reabilitare, oferind însă condiţii favorabile pentru utilizare în folos public. Lucrările prevăzute vizează repunerea în funcţiune şi restaurarea casei şi instalarea aici a unui Centru de Studii pentru Arhitectura Tradiţională, care va constitui o bază permanentă pentru acţiunile viitoare de cercetare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului de la Roşia Montană. Se activează astfel în acest caz, mai mult ca în altele, funcţia socială a patrimoniului cultural, prin rolul care îi va fi atribuit casei în viaţa comunităţii locale, dar şi a altor grupuri sau comunităţi, precum cea a specialiştilor în domeniul patrimoniului sau în alte domenii conexe, cea a studenţilor şi a profesioniştilor în formare – din nou, în domeniul patrimoniului – sau grupul meşterilor, producătorilor şi furnizorilor locali de materiale şi servicii din domeniul construirii tradiţionale.

 • Lucrări anterioare

Lucrările de restaurare a Casei parohiale unitariene au demarat în 2007, când s-au realizat intervenţii restrânse, în regim de urgenţă, urmate apoi de lucrări de anvergură desfăşurate începând cu 2009. Până în prezent a fost restaurat acoperişul, prin revizuirea generală a şarpantei, înlocuirea elementelor putrede şi refacerea învelitorii, au fost realizate lucrările de consolidare a zidurilor de piatră de la parter, cu rezidirea colţului dislocat, au fost înlocuite grinzile planşeului de peste parter care fuseseră distruse parţial de un incendiu şi au fost restaurate suprafeţele exterioare, cu reconstituirea pe baza documentelor existente a solbancurilor ferestrelor de la etaj. Corpul secundar, aflat în curte, în prelungirea casei, a fost demontat şi remontat pe o fundaţie nouă, cu înlocuirea fragmentelor deteriorate din grinzi.

Lucrările executate anterior au fost susţinute în cea mai mare parte prin finanţarea Asociaţiei ARA, la care se adaugă donaţii private şi finanţări câştigate prin concurs, oferite de Ordinul Arhitecţilor din România, prin Timbrul Arhitecturii (2009-2011).

 • Capitolele de lucrări necesare identificate în momentul inlcuderii în Programul Adoptă o Casă
I. Finalizarea lucrărilor de remontare a corpului anexă
1. – săparea gropilor de fundaţie pentru anexa adosată
2. – zidărie din piatră legată cu mortar
3. – montarea structurii din lemn şi a închiderii din scândură
4. – montarea grinzilor şi căpriorilor parţial executate (50%)
5. – montarea asterelei, foliei de protecţiei, învelitorii din şiţă
6. – confecţionare tâmplării noi (1 uşă şi 4 cercevele) după modelul celor conservate
7. – revizuire şi remontarea tâmplăriilor
8. – tencuială interioară şi exterioară de var-nisip, aplicată în trei straturi, bine compactată şi lisată; „armare” cu nuiele de alun (cercuială) parţial executate (10%)
II. Finalizarea introducerii instalaţiilor (electrice, sanitare, termice)
1. – instalaţiile sanitare la nivelul mansardei executate la parter şi etaj
2. – montare corpuri sanitare – necesar 2 WC-uri, 2 chiuvete, armături – duşuri, baterii achiziţionate pentru pentru parter
3. – introducerea instalaţiei electrice în două camere din corpul principal şi în corpul anexă parţial realizată (parter)
4. – instalaţia termică la nivelul parterului şi mansardei parţial realizată (parter)
III. Restaurarea locală a planşeului degradat şi a finisajelor interioare la nivelul parterului
1. -înlocuirea grinzilor degradate

2. – curăţarea zonelor degradate
3. – revizuirea duşumelelor, demontare locală pentru introducerea instalaţiilor
4. – tencuială de var-nisip, aplicată în trei straturi, pe „armătură” din nuiele de alun (cercuială)
VI. Amenajări exterioare
3. – construirea unei porţi din lemn după modelul tradiţional
IV. Scara de acces la mansardă
V. Finisarea podului
1. – termoizolarea cu vată minerală
2. – închidere cu scândură a intradosului şarpantei
3. – realizarea duşumelelor
VI. Amenajări exterioare
1. – reparaţii mauri pe panta dinspre biserica unitariană
2. – alei, terase finisate cu dale din piatră
3. – construirea unei porţi acoperite din lemn după modelul tradiţional
VII. Mobilare
1. paturi, noptiere
2. mese
3. mobilier de bucătărie
4. mobilier de depozitare – dulapuri
5. aragaz, frigider etc

Galerie

sursa descrierii: Roşia Montană – documente de arhitectură (I), Editura ARA, Bucureşti, 2010, p. 8.
releveu: Andreea David, Alexandra Antonescu (Şcoala de vară ARA, 2009), Roşia Montană – documente de arhitectură (I), Editura ARA, Bucureşti, 2010, pl. 39-40.
fotografii: ARA ■
s-au strans 26186 lei 84985 lei necesari actualizat la: 9.06.2017

Cum mă implic?