Urmărește-ne pe Facebook

Ghid de intervenție pentru Roșia Montană / ARA 2020

Roșia Montană se distinge în peisajul Munților Apuseni printr-o concentrare excepțională de mărturii istorice grupate într-o configuraţie cu o bogată stratificaţie temporală şi fizică definităprin suprapunerea densă a vestigiilor aşezării miniere romane, medievale, de epocă modernăşi din perioada contemporană.

În subteranul Roșiei Montane (cca. 150km de galerii) a fost documentat cel maivast sistem de exploatare minieră auriferă de epocă romană (sec. II p.Ch.) cunoscut până în prezent (7 km), un amplu sistem de exploatare de epoca modernă (sec. XVII-XVIII) realizat cu praf de pușcă (10 km), completat de exploatările cu dinamita (53 km) de epocă contemporană (sec. XIX-XX). Activitatea minieră a generat la suprafață peisajul industrial istoric și târgul minier de epocă modernă desfășurat de-a lungul văii pârâului Roșia.

Ample vestigii romane (necropole, zone sacre, zone administrative), zone de exploatare de suprafaţă de epocă romană și epocă modernă, galerii de coastă, lacuri artificiale istorice (tăuri), cinci biserici (ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică, unitariană, reformată), construcții cu fațade urbane, construcţii şi edificii de la sfârşitul secolului al XIX-lea (primărie, școală, întreprinderea minieră, cluburi, popicărie etc) sau ansamblul locuințelor tradiționale istorice descriu acest peisaj cultural excepțional, calificat pentru includerea în patrimoniul universal UNESCO.

Starea de conservare a sitului minier în ansamblu său este medie, însă o parte din componentele sale, cum este cazul fondului construit tradițional, se află în stare critică de conservare.

Ghidul prezintă caracteristicile istorice principale ale așezării și ale construcțiilor sale valoroase în paralel cu tendințele actuale privind construirea, cu speranța că va fi un instrument util pentru locuitorii din Roșia Montană atunci când intenționează să repare, să reabiliteze, să restaureze construcțiile pe care le dețin.

Având în vedere particularitățile fondului construit de la Roșia Montană, pentru o mare parte a intervențiilor asupra fondului construit este necesară consultarea inițială a unui specialist în domeniul restaurării monumentelor istorice pentru stabilirea pașilor necesari realizării unor lucrări viitoare de reparații sau de construcții. O mare parte dintre operațiuni pot fi realizate de localnici sau meșteri locali corect îndrumați, alte lucrări mai speciale necesită personal de specialitate.

În acest scop, Asociația ARA, activă la Roșia Montană de peste un deceniu, poate oferi localnicilor din Roșia Montană consultanța de specialitate necesară în momentul inițierii unor lucrări de restaurare, reparare sau reabilitare a fondului construit al localității.

______________________

„Ghidul de intervenție pentru Roșia Montană” este destinat locuitorilor din zona Roșiei Montane și va fi distribuit acestora cu titlu gratuit. Pentru cei care nu sunt din zonă dar totuși își doresc această publicație, le putem oferi ghidul ca urmare a unei donații recomandate de minim 50 lei pentru activitățile Programului Adoptă o Casă la Roșia Montană.
Vă rugam să adresați solicitarea către: editura@simpara.ro

______________________

© a|r|a 2020 Editura ARA – „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”
Editor: Claudia Apostol, Virgil Apostol
Grafică şi tehnoredactare: Ioana Suceava
Tipărit: Pro Editură şi Tipografie, Bucureşti
Copertă: Frontul nordic al străzii Brazi (reconstituire Claudia Apostol, Alexandra Stoica)

______________________

Material realizat în cadrul Școlii de Vară ARA – Programul Adoptă o Casă la Roșia Montană – campania 2019.

Publicație apărută cu sprijinul Ordinul Arhitectilor din Romania, prin Timbrul Arhitecturii și Prince’s Foundation.

Cum mă implic?