Urmărește-ne pe Facebook

Gospodărie tradițională (sec. XX), Roşia Montană, nr. 451

 1. Campania 2021
 2. Descrierea clădirii
 3. Descrierea lucrărilor
 4. Campanii anterioare
 5. Galerie foto

1. Campania 2021
În anul 2021 proprietarul intenționează să realizeze lucrările de finisare ale interiorului, înlocuire/reparare tâmplării, introducere instalații. Detalii aici – plan de activitate 2021.

2. Descrierea clădirii

Gospodăria este caracteristică pentru activitatea tradițională de tip agricol. Parcela, cu suprafață mare, deși se desfășoară pe o pantă cu declivitate importantă, a fost stucturată pentru activități agro-zootehnice prin dispunerea la sud, în zona opusă locuinței, a unui grajd pentru animale. Locuința și anexa-cuptor învecinată sunt amplasate în apropierea limitei nordice, materializată de un amplu zid de sprijin din piatră seacă (maur). Locuința are o structură simplă, caracteristică construcțiilor tradiționale: două camere și un târnaț construite din bârne din lemn în sistem Blockbau, acoperite în prezent spre exterior cu șindrilă. Panta accentuată a terenului este preluată de un demisol din zidărie din piatră împărțit în două încăperi. Sarpanta și învelitoarea – în două ape acoperite cu țiglă – sunt caracteristice pentru arhitectura primei părți a secolului XX de la Roșia Montană.

3. Descrierea lucrărilor

  • Starea de conservare la momentul începerii intervențieiConstrucția este degradată ca urmare a neutilizării îndelungate. Acumulările de pământ în jurul construcției și lipsa ușilor la nivelul demisolului au determinat acumulări de ape pluviale la baza zidului, care în urma ciclurilor încheț-dezgheț au cauzat dezagregarea locală a mortarului și a zidăriei. Tălpile elevației de lemn sunt degradate parțial, iar șarpanta s-a înclinat în direcția coamei. Anexele necesită lucrări de demontare locală și înlocuire a elementelor degradate.
  • Scopul şi anvergura lucrărilor propuse
   Lucrările vizează reabilitarea locuinței și a celor două anexe prin introducerea dotărilor curente în ansamblul locuință-anexă învecinată și amenajarea unui spațiu de cazare în fostul grajd situat în pe parcelă. De asemenea, spațiul locuinței va fi extins prin includerea podului în suprafața sa utilă.
  • Capitolele de lucrări necesare identificate în momentul includerii în Programul Adoptă o Casă
   lucrări
   I. Realizarea proiectului  de intervenție
   II. Intervenții de urgență
   1. – sprijiniri, eșafodaje
   2. – rezidiri, rereosturi, tencuire locală demisol
   3. – înlocuiri bârne din lemn degradate
   4. – contravântuiri șarpantă
   5. – revizuire învelitoare
   6. – demontare și rezidire coș
   7. – bușonare, rezidire zid de sprijin (maur)
   8. – sistematizare verticală zone adicente contrucție – dirijarea apelor pluviale
   9. – introducere sistem de captare pluvială și centralizare
   II. Revizuirea structurii de lemn a anexelor
   1. – demontare parțială / remontare
   2. – înlocuirea elementelor degradate
   III. Introducere utilități
   1. – branșament apă curentă
   2. – canalizare – microstație de epurare ecologică
   3. – infrastructură baie/bucătărie
   IV. Refuncționalizare
   1. – conectarea funcțională locuință/anexă-cuptor
   2. – amenajare baie/bucătărie
   3. – mansardare pod locuință (asterală, termoizolație, folie anticondens etc)
   4. – introducere scară de access pre mansardă
   5. – amenajarea grajdului
   V. Refacere/restaurare delimitare
   – gard, poartă de lemn tradiționale
   – reparații mauri

   4. Campanii anterioare
   > Campania 2020
   Proprietarul construcției a finalizat lucrările de înlocuire a șarpantei degradate și a învelitorii. Detalii aici – raport de activitate2020.
   > Campania 2019

   Proprietarul construcției a realizat lucrările de consolidare ale zidăriei demisolului, a înlocuit elemente degradate ale suprastructurii din lemn.

   5. Galerie foto

Cum mă implic?