Urmărește-ne pe Facebook

Locuinţă minerească (sec. XIX), Roşia Montană, nr. 475

  1. Descrierea clădirii
  2. Intervenţii – capitole de lucrări propuse pentru finanţare – Campania 2016

1. Descrierea clădirii

Casa se înscrie într-o categorie aparte, caracterizată prin dispunerea înşiruită de-a lungul uliţei a corpurilor de construcţie – casa de locuit legată printr-un gard opac în care se deschide o poartă pietonală de un şir de anexe compus din cuptor, bucătărie, atelier, magazie şi coteţe. Corpul locuinţei este şi el alcătuit prin alăturarea organică a trei volume care se retrag succesiv faţă de linia uliţei, preluând în acelaşi timp panta tot mai abruptă a terenului. Această dispoziţie adiţională a dat naştere unui front continuu spre stradă, o configuraţie comună în zona centrală a aşezării, dar excepţională la periferie.

475_daniel.vrabioiu.ro

Gospodăria este amenajată pe o mică terasă susţinută de ziduri de sprijin, în partea superioară a unui versant cu pantă repede, într-un punct care oferă o deschidere spectaculoasă spre întreaga Vale a Roşiei. Din îmbinarea particularităţilor topografice, urbanistice şi arhitecturale a rezultat o compoziţie cu valenţe scenografice deosebite.

475
Contextul construit al casei, alcătuit preponderent din clădiri istorice – între care unele de mare valoare, în cazul casei nr. 482 recunoscută şi prin înscrierea în Lista Monumentelor Istorice – este în pericol să piardă cea mai importantă piesă, casa nr. 476, o clădire impozantă separată de stradă printr-o poartă de zidărie încheiată în arc. Aşezate pe laturi opuse ale străzii, cele două case exprimă într-o configuraţie remarcabilă unul dintre aspectele proprii construirii tradiţionale de la Roşia Montană: împrumuturile permanente din arhitectura de factură urbană.

2. Intervenţii – capitole de lucrări propuse pentru finanţare – Campania 2016

În această campanie vor fi continuate lucrările propuse în anul 2015, cu prioritate asupra lucrărilor de reparare a învelitorilor (casă și anexe), de protejare prin tencuire a soclului și de înlocuire a tălpilor din lemn degradate ale zidurilor casei și anexelor. Detalii aici: plan de activitate 2016.
În campania anului precedent au fost realizate lucrari de restaurare urgente ale porții și anexei din vecinătatea porții aflate în stare de colaps; completare stâlpi de poartă, introducerea unei fundații pentru stâlpi, restaurarea panourilor de poartă, introducerea învelitorii din șindrilă, înlocuirea căpriorilor și grinzilor degradate ale anexei, introducerea învelitorii din șindrilă. Detalii aici: raport de activitate 2015.

s-au strans 11500 lei 25450 lei necesari actualizat la: 24.06.2016

Cum mă implic?