Urmărește-ne pe Facebook

Casa parohială greco-catolică (sec. XVIII, 1854), Roșia Montană, nr. 137

  1. Descrierea clădirii
  2. Intervenţii – capitole de lucrări propuse pentru finanţare – Campania 2016

Descrierea clădirii

Construcția în forma anterioară transformării recente datează din anul 1854, când de construiesc de către Simion Balint (1818-1880) casa și anexele. Casa parohială extinde probabil o construcție anterioară din care a fost păstrată pivnița și una dintre încăperi care conservă un sistem de acoperire special – boltă cu penetrații.
Casa parohială se înscrie în tipologia construcțiilor tradiționale, cu târnaț, însă are o schemă funcțională mai complexă, datorată transformărilor istorice.
Faţada dinspre stradă păstra până în urmă cu cinci ani bosaje de tencuială pe colţuri, pilaştri plaţi, cu baze şi cornişe, solbanc continuu; cornişă puternică, ancadramente profilate. Din păcate, în prezent sunt acoperite total cu lambriu de PVC. Este posibil ca această operațiune să fi distrus masiv decorația istorică.
Pe faţada laterală este fixată o placă memorială de marmură, cu inscripţie: „S-a redicatu aceste case parochiale / la anul 1854 prin stăruinţa şi intervenirea parochului şi protopopului/ SIMEON cav(aler) de BALINTH/Ne sis posteritas ingrata!”.

Casa este înscrisă în Lista monumentelor istorice a judeţului Alba la poziţia 472, cod AB-II-m-B-00269.

2. Intervenţii – capitole de lucrări propuse pentru finanţare – Campania 2016

În Campania 2016 ne propunem să finalizăm studiile și documentațiile necesare debutului intervenției de restaurare – Detalii aici: plan de activitate 2016.

În campaniile anterioare a fost înlăturat lambriul din PVC și a fost degajat molozul și pământul acumulat de-a lungul soclului, prilej cu care a au fost realizate mai multe sondaje stratigrafice preliminare de parament. În paralel cu lucrările de mică amploare menționate, a fost realizat studiul geotehnic și documentația topografică. Detalii aici – raportele de activitate 2015.


 

În campaniile anterioare a fost înlăturat lambriul din PVC și a fost degajat molozul și pământul acumulat de-a lungul soclului, prilej cu care a au fost realizate mai multe sondaje stratigrafice preliminare de parament. În paralel cu lucrările de mică amploare menționate, a fost realizat studiul geotehnic și documentația topografică. Detalii aici – raportele de activitate 2014 și 2015.

În anul 2016, Parohia Greco-Catolică din Roșia Montană, proprietara casei parohiale, a solicitat includerea construcției în cadrul Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR). În urma selecției propunerilor primite, Institutul Național al Patrimoniului a inclus Casa parohială greco-catolică în lista imobilelor care vor fi finanțate în cadrul PNR. Detalii aici.

Proiectele, studiile și expertizele deja realizate vor fi puse la dispoziția Institutului Național al Patrimoniului pentru finalizarea proiectului de intervenție. Detalii aici – raport de activitate 2016.

Cum mă implic?